30 września w siedzibie Polskiej Organizacji Turystycznej odbyło się Walne Zgromadzenie członków Forum Regionalnych Organizacji Turystycznych. To stowarzyszenie zrzeszające przedstawicieli 15 regionalnych organizacji turystycznych.

Podczas zgromadzenia doszło do wyboru władz na kolejną kadencję. Na czele FROT stanęła dotychczasowa prezes, Małgorzata Wilk-Grzywna, dyrektor biura Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego. W zarządzie FROT znaleźli się

  • Agnieszka Sikorska (dyrektor biura Śląskiej Organizacji Turystycznej),
  • Dorota Lachowska (dyrektor biura Lubelskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej),
  • Piotr Mielec (dyrektor biura Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej)
    i
  • Jakub Feiga (dyrektor biura Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej),

a w komisji rewizyjnej –

  • Agnieszka Kowalkowska (dyrektor biura Kujawsko-Pomorskiej Organizacji Turystycznej)
    i
  • Łukasz Magrian (dyrektor biura Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej).

Po Walnym Zgromadzeniu członkowie FROT uczestniczyli w spotkaniu z kierownictwem Polskiej Organizacji Turystycznej.

Źródło: wiadomosciturystyczne.pl
Zdjęcie: Departament Marketingu POT