1 lipca wystartowała kampania informacyjna Europejskiego Centrum Konsumenckiego (ECK) oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK). Jej celem jest poinformowanie pasażerów o ich uprawnieniach w sytuacji opóźnienia lub odwołania lotu czy problemów z bagażem. Kampania potrwa miesiąc i polega na wyświetlaniu materiałów informacyjnych w wybranych środkach transportu zbiorowego oraz portach lotniczych.

W 2022 r. po bezpłatną i pozasądowo pomoc do Europejskiego Centrum Konsumenckiego zgłosiło się prawie 7000 osób, z czego 40% stanowiły zapytania związane z problemami lotniczymi. W 2021 r. ECK otrzymało około 1500 zgłoszeń na problemy lotnicze, w 2022 r było ich prawie 2600! Biorąc pod uwagę utrzymującą się na wysokim poziomie liczbę mediacji w sektorze lotniczym, ECK wspólnie z UOKiK w okresie wakacji wychodzą z informacją do pasażera.

Od 1 lipca w wybranych pojazdach transportu zbiorowego w Warszawie, Poznaniu i Trójmieście oraz w niektórych portach lotniczych są wyświetlane materiały informacyjne, które mają przypominać pasażerom o ich prawach. Kampania ma za zadanie informować, że w sytuacji opóźnionego i odwołanego lotu lub problemu z bagażem podróżujący mają określone uprawnienia, jak i obowiązki. Wskazuje również miejsce, gdzie pasażerowie mogą uzyskać potrzebne informacje oraz zwrócić się po pomoc w razie trudności w porozumieniu się z zagraniczną linią lotniczą.

Takim punktem jest m.in. działające przy UOKiK – Europejskie Centrum Konsumenckie, które pomaga w rozwiązywaniu problemów z zagranicznym przedsiębiorcą z innego kraju UE, Norwegii, Islandii i Wielkiej Brytanii.

Przy okazji kampanii ECK i UOKIK zachęcają do zgłaszania rekalmacji i korzystania z bezpłatnych narzędzi, dostępnych na stronie konsument.gov.pl.

Opracował: Mirosław Mikulski
Źródło: Europejskie Centrum Konsumenckie
Zdjęcie: Phil Mosley/Unsplash