W przyjętej Strategii wskazano priorytetowe cele dla Grupy PHH do 2028 r. z uwzględnieniem głównych obszarów działań, którymi są: wdrożenie innowacyjnych technologii, działania prośrodowiskowe i proekologiczne, inwestowanie w infrastrukturę hotelową, rozwijanie współpracy z lokalnymi społecznościami, monitorowanie postępów w realizacji założeń zrównoważonego rozwoju oraz wdrażanie programów edukacyjnych i szkoleń dla pracowników.

Wdrożenie innowacyjnych technologii ma na celu efektywniejsze wykorzystanie zasobów energii. Podejście to oparte jest na inteligentnych systemach zarządzania energią i zastosowaniu źródeł energii mających kluczowe znaczenie w dążeniu do ograniczenia śladu węglowego.

Działania prośrodowiskowe i proekologiczne  służą  ochronie przyrody i minimalizują presję na przyrodę i środowisko. Działania te realizowane są  w ramach 3 filarów programu Środowiskowego Eco Challenge (Eco Gesty, Eco Inspiracje, Eco Inwestycje).

Inwestowanie w infrastrukturę hotelową ma na celu wdrażanie ekologicznych
i energooszczędnych rozwiązań ograniczających emisję gazów cieplarnianych poprzez modernizację źródeł oświetlenia, optymalizowanie systemów chłodniczych i grzewczych zmniejszających zużycie energii oraz dążenie do rozwijania w Grupie PHH modelu gospodarki obiegu zamkniętego.

Rozwijanie współpracy z lokalnymi społecznościami służy wspieraniu nowych inicjatyw zwiększających zaangażowanie społeczne pracowników Grupy PHH m.in.  poprzez udział w akcjach charytatywnych.

Monitorowanie postępów w realizacji założeń zrównoważonego rozwoju poprzez cykliczne raportowanie wyników i ocenę działań zapewnia skuteczne angażowanie środków i dostosowuje  strategię  do zmieniających się warunków rynkowych i środowiskowych.

Wdrażanie programów edukacyjnych i szkoleń dla pracowników ma na celu zwiększenie świadomości ekologicznej i podkreśla znaczenie zrównoważonego rozwoju jako integralnej części korporacyjnej kultury organizacyjnej.

– informuje Adam Zieniuk-Gąsiorowski, dyrektor Biura Zrównoważonego Rozwoju w PHH.

Grupa Polski Holding Hotelowy już od kilku lat wprowadza rozwiązania w zakresie zrównoważonego rozwoju, pragnąc być liderem zmian w branży turystycznej i hotelarskiej.Grupa liczy obecnie ponad 50 hoteli i obiektów z blisko 6 tysiącami pokoi, co czyni ją drugą największą grupą hotelową w Polsce i pierwszą wyłącznie z polskim kapitałem. Oferuje rozbudowaną sieć hoteli i obiektów, zlokalizowanych w różnych częściach Polski i współpracuje – jako franczyzobiorca – z czołowymi światowymi sieciami hotelowymi, takimi jak Marriott International, Hilton International, Best Western Hotels&Resorts, InterContinental Hotels Group, Louvre Hotels Group i Accor.

Opracował: Mirosław Mikulski
Źródło i grafika: Polski Holding Hotelowy