Wielkopolska Organizacja Turystyczna w partnerstwie z Dolnośląską Organizacją Turystyczną, Kujawsko-Pomorską Organizacją Turystyczną i Zachodniopomorską Regionalną Organizacją Turystyczną zaprasza do udziału w bezpłatnym warsztacie pn. ,,Profesjonalizacja usług turystycznych na obszarach wiejskich”.

Warsztat skierowany jest do osób z województwa wielkopolskiego pracujących w sektorze agroturystyki i turystyki wiejskiej (zarówno właściciele i osoby zatrudnione) oraz osób zamierzających rozpocząć pracę w ww. sektorze.  Warsztaty odbędą się 4 października 2022 roku w Hotelu Kosmowskim, przy ulicy Wrocławskiej 43 we Wrześni.

Uczestnicy w sposób istotny udoskonalą swoje umiejętności i poszerzą wiedzę z zakresu:  współczesnych trendów w agroturystyce i turystyce wiejskiej, narzędzi promocji obiektów agroturystycznych, wykorzystania zasobów kulturowych i przyrodniczych regionu dla rozwoju działalności turystycznej, budowania sieci współpracy w turystyce wiejskiej w oparciu o  dziedzictwo kulturowe, społeczne i przyrodnicze polskiej wsi oraz zarządzania zasobami ludzkimi. Szkolenie prowadzone będzie przez Huberta Gonerę oraz Cezarego Molskiego – doświadczonych trenerów specjalizujących się m.in. w zagadnieniach dotyczących marketingu miejsc, rozwoju obszarów lokalnych, sieciowaniu współpracy w turystyce.     

W celu zgłoszenia uczestnictwa należy wypełnić formularz zgłoszeniowy, który należy zeskanować i przesłać na wskazany poniżej adres email: projekty@wot.org.pl do dnia 29 września 2022 r.

O wyborze uczestników warsztatu decyduje kolejność zgłoszeń. Z osobami, które zakwalifikują się do warsztatu Wielkopolska Organizacja Turystyczna skontaktuje się telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.        

Link do szczegółowego programu warsztatów:
https://www.wot.org.pl/2022/09/profesjonalizacja-uslug-turystycznych-na-obszarach-wiejskich/

Odwiedź portal KSOW http://ksow.pl i zostań partnerem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

Źródło i zdjęcie: Departament Promocji i PR Wielkopolska Organizacja Turystyczna