Badania przeprowadzone przez IGHP pokazują, że w listopadzie blisko połowa (48 proc.) hoteli wskazuje aktualną frekwencję poniżej 30 proc. (miesiąc temu dla października było to 35 proc.). Z  kolei obłożenie powyżej 50  proc. posiada tylko 18 proc. hoteli. W  hotelach biznesowych 43  proc. obiektów nie przekracza frekwencji 30  proc., a powyżej 50  proc. wskazuje 26 proc. Wskaźniki aktualnego obłożenia dla obiektów wypoczynkowych to 48  proc. hoteli z  frekwencją poniżej 30 proc. i 13 proc. z obłożeniem powyżej 50 proc. 

Dla całej grupy hoteli uczestniczących w ankiecie, 36 proc. posiada aktualnie obłożenie  w  okresie świątecznym  poniżej 30 proc. Do tego należy dodać sporą grupę, bo 33  proc. obiektów, które w ogóle nie sprzedają oferty specjalnej w tych dniach. Hoteli wypełnionych więcej niż w 70  proc. jest tylko 8 proc. Jak  należało się spodziewać, hotele biznesowe wypadają w okresie świątecznym zdecydowanie gorzej niż  wypoczynkowe. Aż 61  proc. nie sprzedaje oferty, a obłożenie poniżej 30 proc. notuje 29 proc. obiektów. W  hotelach wypoczynkowych tylko 15 proc. nie sprzedaje oferty, 25 proc. posiada obłożenie poniżej 30  proc., a najliczniejszą grupę, bo blisko połowę (48 proc.), stanowią hotele z frekwencją pomiędzy 30 i 70 proc.

Z kolei  w okresie noworocznym, dla całej grupy hoteli uczestniczących w ankiecie, 37 proc. posiada aktualnie obłożenie poniżej 30 proc., a 23 proc. obiektów nie sprzedaje oferty w ogóle. Hoteli wypełnionych więcej niż 70  proc. obłożeniem jest 16 proc. Podobnie jak w okresie świątecznym, hotele biznesowe wypadają gorzej niż wypoczynkowe. Połowa nie sprzedaje oferty, a obłożenie poniżej 30 proc. posiada 29 proc. obiektów. W hotelach wypoczynkowych tylko 4 proc. nie sprzedaje oferty, 29 proc. ma  obłożenie poniżej 30 proc., ale  jednocześnie dokładnie tyle samo wypełniło się już w 70 proc. lub  więcej.

Kolejny miesiąc, grudzień, to lekka poprawa w stosunku do danych ankietowych sprzed miesiąca, ale nadal 76 proc. hoteli posiada obłożenie poniżej 30 proc., natomiast frekwencję powyżej 50 proc. wskazało tylko 7 proc. obiektów. Styczeń jest zdecydowanie słabszy od  grudnia: 91  proc. hoteli z  obłożeniem poniżej 30  proc.

Prognozy grudnia i stycznia obejmują okres świąteczny i noworoczny, dlatego w  ankiecie IGHP znalazły się pytania o rezerwacje hoteli w tym okresie. Z danych wynika, że,  przynajmniej na  razie, większym zainteresowaniem gości cieszy się Sylwester niż Święta Bożego Narodzenia.

O ankiecie

W ankiecie przeprowadzonej w dniach 3-8 listopada 2022 roku wzięło udział 181 hoteli zlokalizowanych we  wszystkich województwach. Spośród nich 65 proc. położonych jest w miastach. 29 proc. to  obiekty sieciowe. Większość ankietowanych (81 proc.) to hotele liczące do 150 pokoi, 64 proc. hoteli ma mniej niż  100 pokoi, a średnia wielkość obiektu wyniosła 93 pokoje. Hotele, w których przeważa ruch biznesowy, stanowiły 34 proc., 26 proc. specjalizujące się w  turystyce wypoczynkowej a łączące segment biznesowy z  turystycznym 40 proc. Dominującymi formami biznesu hotelowego wśród ankietowanych obiektów są mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (93 proc.). Wszystkie powyższe statystyki są praktycznie niezmienne od początku przeprowadzania przez Izbę ankiet, niezależnie od zmieniającej się liczby respondentów.

Źródło: Izba Gospodarcza Hotelarstwa Polskiego
Zdjęcia: Pixabay