International Business School w Sofii nadała tytuł honorowy Doktora Honoris Causa za zasługi na rzecz rozwoju turystyki sekretarzowi stanu Andrzejowi Gutowi-Mostowemu. Współpraca z branżą turystyczną jako podstawowy warunek dobrej polityki turystycznej prowadzonej przez państwo – to tytuł wykładu wygłoszonego przez wiceministra podczas uroczystości.

Fot. POT

Pragnę wyrazić głęboką wdzięczność władzom uniwersyteckim i kolegom akademickim za to wielkie wyróżnienie. Jestem zaszczycony, serdecznie dziękuję. Jest to wyraz uznania nie tylko mojej osoby, ale całego zespołu, który wspiera współpracę polsko-bułgarską na licznych polach turystyki i nauki. Współpraca i dialog ze wszystkimi środowiskami związanymi z szeroko rozumianą turystyką jest dla mnie podstawą w codziennej pracy. Jestem otwarty na dzielenie się dobrymi praktykami, sprawdzonymi rozwiązaniami na rzecz rozwoju turystyki 

– powiedział wiceminister sportu i turystyki Andrzej Gut-Mostowy podczas odbierania tytułu.

Akademicki tytuł naukowy to docenienie zaangażowania w prace na rzecz bezpiecznego rozwoju turystyki i innowacyjnych rozwiązań, które przyczyniły się do wsparcia branży. m. in. podczas światowej pandemii.

Sytuacja branży turystycznej w Polsce i na świecie w trakcie pandemii COVID-19 była bardzo skomplikowana m.in. ze  względu na dwuletnie ograniczenia w funkcjonowaniu. W tym trudnym okresie byłem odpowiedzialny za opracowanie programów pomocowych – Polski Bon Turystyczny, Turystyczny Fundusz Zwrotów, Turystyczny Fundusz Pomocowy oraz pakiet ustaw, składających się na Tarczę Antykryzysową. Te instrumenty dały szereg rozwiązań o charakterze horyzontalnym dla branży turystycznej. Pandemia wymagała szybkich decyzji i sprawnych działań. Polski Bon Turystyczny – to była odpowiedź na zaistniałą w 2020 r. sytuację epidemiologiczną, która dotknęła nasz kraj oraz polskich przedsiębiorców i obywateli. Powstał ważny społecznie program

zaznaczył wiceminister odpowiedzialny za turystykę. 

Polski Bon Turystyczny okazał się sukcesem gospodarczym i społecznym. Według stanu na 31 marca 2023 r.: łączna liczba bonów aktywowanych przez beneficjentów wyniosła prawie 4 miliony,  co stanowi ponad 88 % wszystkich przysługujących beneficjentom bonów.  Z Polskiego Bonu Turystycznego skorzystało łącznie około 7,3 miliona dzieci, w tym ponad 220 tysięcy dzieci z niepełnosprawnościami. Było to duże wsparcie dla rodzin.

W programie PBT uczestniczyło ponad 28 tysięcy przedsiębiorców turystycznych z całej Polski. Suma środków, która wpłynęła do podmiotów z branży turystycznej przez cały okres obowiązywania programu wyniosła około 3,2 mld złotych.

Na przestrzeni ostatnich lat zaszły ogromne zmiany w turystyce w związku z poszukiwaniem destynacji dostępnych samochodem, blisko obszarów cennych przyrodniczo i dających możliwość regeneracji.

Program „Polskie Uzdrowiska” został skierowany do wszystkich gmin uzdrowiskowych oraz posiadających status obszaru ochrony uzdrowiskowej. 50 gmin uzdrowiskowych w całej Polsce otrzymało bezzwrotne dofinansowanie w wysokości do 5 mln złotych ze środków pochodzących z czwartej edycji Programu Inwestycji Strategicznych – Polskie Uzdrowiska. W sumie ponad 240 mln zł, które wspomagają samorządy, które ucierpiały w czasie epidemii COVID-19. Program Polskie Uzdrowiska został opracowany we współpracy ze Stowarzyszeniem Gmin Uzdrowiskowych i Kancelarią Prezesa Rady Ministrów 

– przypomniał minister.

Program wsparcia gmin górskich w trakcie pandemii COVID-19 to kolejne rozwiązanie pomocowe, o którym wspomniał wiceminister. W ramach naboru wniosków o środki z programu wsparcia wprowadzonego Uchwałą Rady Ministrów w styczniu 2021 r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego,  jako narzędzia ograniczania skutków epidemii COVID-19, wnioski złożyły 202 gminy położone na obszarach górskich.

Potencjał turystyczny tkwi przede wszystkim w regionach. Tam są walory przyrodnicze i kulturowe, a także chęć działania przedstawicieli lokalnych społeczności. Odkrycie tych potencjałów i stworzenie w jego ramach skomercjalizowanych produktów turystycznych – to jest wyzwanie. Rola samorządu terytorialnego jest fundamentalna z punktu widzenia rozwoju turystyki

– podkreślił minister.

Polem do współpracy międzynarodowej jest także czasopismo naukowe Ministerstwa Sportu i Turystyki pt.: „Turystyka – zarządzanie, administracja, prawo”. Publikowane będą w nim artykuły z zakresu takich dyscyplin naukowych jak: nauki prawne, kultura fizyczna, zarządzanie i jakość, nauk o administracji, a także geografii społeczno-ekonomicznej i gospodarki przestrzennej.

Zaprosiliśmy szerokie grono naukowców do współpracy. Wsparli nas zarówno naukowcy krajowi, jak również środowisko naukowe zagraniczne, w tym w szczególności akademicy z Bułgarii, za co serdecznie dziękuję i jeszcze raz zapraszam do publikacji w naszym czasopiśmie. W Ministerstwie Sportu i Turystyki organizujemy wiele inicjatyw naukowych, do których serdecznie zapraszam. Powinniśmy rozważyć podpisanie listu intencyjnego, który określałby ścisłą współpracę na wielu poziomach z International Business School. Dyrektor Departamentu Turystyki dr Dominik Borek został wyznaczony z ramienia Ministerstwa Sportu i Turystyki jako osoba do współpracy naukowej z International Business School

 podsumował minister.

Źródło i zdjęcia: Polska Organizacja Turystyczna