Optymistyczna ocena koniunktury – Bilans 2022: urlopowicze, głównie europejscy, znowu obierają kurs na Niemcy. W 2023 utrzymuje się duże zainteresowanie Niemcami.


Niemiecka turystyka przyjazdowa utrwala swoją silną pozycję wśród konkurencji po zniesieniu większości pandemicznych ograniczeń w podróżowaniu. Segmenty rynkowe i kraje źródłowe, w których Niemcy już osiągnęły czołowe pozycje, odnotowują dynamiczny wzrost popytu. Ostatnie badania zlecone przez Niemiecką Centralę Turystyki (DZT) potwierdzają trafność obranej strategii.

W pierwszych dwóch latach trwania pandemii wielu podróżnych na całym świecie wolało poruszać się w granicach własnego kraju. W 2022 obserwowaliśmy znaczne ożywienie w podróżach międzynarodowych z Europy i USA, na czym skorzystała również niemiecka turystyka przyjazdowa. Satysfakcjonuje rozwojowa sytuacja w obszarze podróży Europejczyków po świecie: w rankingu najpopularniejszych celów podróży w trudnym roku 2022 Niemcy ponownie zajmują drugie miejsce po Hiszpanii. W 2023 roku popyt ciągle rośnie we wszystkich regionach globu. Dzięki innowacjom cyfrowym i skoncentrowaniu na koncepcji turystyki zrównoważonej dalej umacniamy konkurencyjność Niemiec jako marki turystycznej w 2023 roku. Ta strategia jest pozytywnie postrzegana zarówno przez klientów jak i międzynarodową branżę turystyczną

– mówi Petra Hedorfer, prezes zarządu DZT.

Międzynarodowa branża turystyczna optymistycznie ocenia perspektywy biznesowe dla turystyki przyjazdowej do Niemiec w pierwszym półroczu 2023 roku

Zdaniem panelu ekspertów przemysłu turystycznego DZT w pierwszym kwartale 2023 roku wyraźnie poprawia się klimat koniunktury w sekcji turystyki przyjazdowej, od I kwartału 2022 roku z 10 do 46 punktów. Z około 250 szefów i kluczowych klientów przedsiębiorstw turystycznych z wielu krajów ankietowanych na potrzeby panelu 75 procent spodziewa się pozytywnego rozwoju swojej działalności gospodarczej prowadzonej na obszarze Niemiec w nadchodzących sześciu miesiącach.

Bilans 2022: turystyka przyjazdowa nadal w trendzie wzrostowym

Według Federalnego Urzędu Statystycznego liczba noclegów spędzonych przez gości z zagranicy w Niemczech w 2022 roku wzrosła o 120 procent w porównaniu do roku poprzedzającego z 31 do 68,1 mln. Tym samym liczba noclegów obcokrajowców osiągnęła 76 procent rekordowego poziomu z roku 2019. Holandia prowadzi w rankingu europejskich rynków źródłowych z liczbą 10,3 mln noclegów, a Niemcy są po raz kolejny najpopularniejszym zagranicznym celem podróży dla Holendrów.

Na drugim miejscu znajduje się Szwajcaria z liczbą 5,8 mln noclegów. Austria zajmuje trzecie miejsce z liczbą 3,6 mln noclegów. Na czwartym miejscu plasuje się Polska (3,6 miliona noclegów), która również jako pierwszy rynek źródłowy z krajów TOP 10 przekroczyła swój poziom sprzed kryzysu. „Mimo pierwszego kwartału, w którym wciąż trwały pandemiczne ograniczenia w podróżowaniu, polski rynek osiągnął rekordowy wynik.


Nigdy jeszcze tak wielu gości z Polski nie gościło w Niemczech jak w roku 2022.

Bliskość geograficzna, zróżnicowana oferta produktowa i dobry stosunek jakości do ceny przyciąga do Niemiec coraz więcej Polaków. Nasza strategia marketingowa i nieustanna kontynuacja działań promocyjnych także w trudnych dla turystyki latach 2020 i 2021 przynosi efekty

– komentuje Tomasz Pędzik, dyrektor biura Niemieckiej Centrali Turystyki (DZT) w Polsce.

Stany Zjednoczone, najważniejszy rynek zamorski, wygenerowały 5,4 mln noclegów.

Trendy w  popandemicznej turystyce przyjazdowej do Niemiec: coraz więcej podróży po Europie, coraz dłuższe wyjazdy, coraz częściej rezerwacje przez internet

Wśród regionów źródłowych dla niemieckiej turystyki przyjazdowej Europa zwiększyła swój udział z 74 do około 80 procent.

Według najnowszych informacji opublikowanych przez IPK International wskazuje na szybsze odradzanie się tego segmentu turystyki niż podróże biznesowe (68 procent poziomu sprzed pandemii). Niemcy pozostają jednak najpopularniejszym celem podróży biznesowych.

Dłuższe podróże wakacyjne z Europy (79 procent) zbliżają się do poziomu sprzed kryzysu bardziej niż krótkie wyjazdy (72 procent). Europejscy podróżni spędzają średnio 6,5 nocy w Niemczech (+3%). Wydatki na podróże z Europy do Niemiec wzrastają do średnio 693 euro na podróż (+8%). Coraz chętniej podróżni korzystają z pociągu i samochodu.

W 2019 roku 85 procent usług turystycznych rezerwowano przez internet, w 2022 roku liczba ta sięgnęła 90 procent.

Prognoza na rok 2023: Niemcy nadal w kręgu ulubionych kierunków turystycznych na świecie

Jak wynika z badania przeprowadzonego przez IPK International na zlecenie DZT na potrzeby targów ITB, 71 procent ankietowanych już na początku roku zdecydowana była wybrać się za granicę w ciągu najbliższych dwunastu miesięcy. Niemcy były w deklaracjach trzecim najpopularniejszym kierunkiem podróży na świecie, po Włoszech i Hiszpanii, a przed Francją i USA.

Osiągnięcie tak wysokiej pozycji jest możliwe także dzięki wizerunkowi Niemiec jako silnej marki turystycznej. W renomowanym rankingu marek narodowych Anholt Ipsos Nation Brands Index (NBI) w 2022 roku Niemcy już po raz ósmy zajęły pierwsze miejsce jako marka w zestawieniu 60 wiodących narodów świata. Na korzyść Niemiec przemawia konkurencyjny poziom cen. Według danych MKG Consulting średnia cena za pokój hotelowy wynosiła w 2022 roku 100,80 euro za noc, co jest kwotą wyraźnie niższą niż u europejskiej konkurencji.

Rosnący apetyt na podróże mimo inflacji

Rosnące ceny i wysoka inflacja zarówno na rynkach europejskich jak i północnoamerykańskim już w 2022 roku pociągnęły za sobą duży wzrost kosztów podróży w wielu krajach. Zdaniem przedstawicieli międzynarodowej branży turystycznej uczestniczących w panelu ekspertów przemysłu turystycznego DZT trend ten utrzyma się również i w 2023 roku. 92 procent szefów przedsiębiorstw turystycznych spodziewa się dalszego wzrostu cen rzędu 20 procent. W aktualnym badaniu, 72 procent respondentów wskazuje jednak na wzrost popytu o 22 procent rok do roku.

Również analizy IPK International potwierdzają, że w 2023 roku podróże zagraniczne będą cieszyć się powodzeniem u klientów. Po wydatkach na żywność i zdrowie, zagraniczne wakacje znajdują się na trzecim miejscu wśród preferencji konsumentów, znacznie wyprzedzając wydatki na mieszkanie, spędzanie wolnego czasu, krajowe wakacje i odzież. Trend ten znajduje również potwierdzenie w badaniu ETC: niemal 60 procent Europejczyków zamierza w pierwszej połowie 2023 roku przeznaczyć na podróże taki sam budżet jak zwykle. Około 16 procent planuje nawet wyższy budżet na podróże w tym okresie.

Niemcy faworytem miejskich wypadów

Potencjalni podróżni do Niemiec, jak podaje IPK, są zainteresowani głównie turystyką miejską (61 procent). 29 procent chce wybrać się na wycieczki objazdowe, a 21 procent planuje wypoczynek na łonie natury na wsi lub w górach.

W badaniach przeprowadzonych przez Sinus Institute na zlecenie DZT w grudniu 2022 roku wyraźnie widać trend kombinacji miasta i wsi. 54 procent respondentów wyobraża sobie połączenie podróży miejskiej z pobytem na łonie przyrody, a 39 procent połączyłoby urlop w miejscowościach wypoczynkowych z wycieczkami do miast.

Zrównoważony rozwój silnym argumentem za podróżą do Niemiec

62 procent szefów i kluczowych klientów przedsiębiorstw turystycznych wchodzących w skład panelu ekspertów DZT dostrzega w zachowaniu konsumentów przechylanie szali na korzyść produktów zrównoważonych.

Ponad trzy czwarte z nich już teraz uważa Niemcy za kierunek spełniający wymogi zrównoważonego rozwoju, a prawie 60 procent promuje właśnie ten aspekt w swoich działaniach marketingowych. 71% ekspertów spodziewa się znaczącego przyrostu rezerwacji ofert zrównoważonych w ciągu najbliższych trzech lat.

Jak wynika z analiz przeprowadzonych przez Sinus Institute na zlecenie DZT zrównoważony rozwój coraz silniej zaznacza się w różnych grupach społecznych. Po raz pierwszy przeprowadzono na 19 rynka źródłowych badanie dotyczące wyłącznie preferencji turystycznych grup wyznających określone wartości w sferach zrównoważonego rozwoju i kultury. W przyszłości DZT chce adresować swoje działania marketingowe właśnie do tych grup.

Źródło: Niemiecka Centrala Turystyki (DZT)