Na podstawie wstępnych wyników, przychód operacyjny spółki Polski Holding Hotelowy za rok 2023 r. wyniósł 253,1 mln zł. Oznacza to rekordowy wzrost w stosunku do analogicznego okresu w 2022 r., gdy spółka osiągnęła przychody na poziomie 209,2 mln zł.

W 2023 r. obiekty PHH miały także bardzo wysokie obłożenie, które wyniosło 76,49 proc. i wzrosło o 1,29 punktu procentowego w odniesieniu do 2022 r. W 2023 r. spółka notuje też rekordową cenę średnią za sprzedany pokój (ADR) na poziomie 403 zł, wyższą o 18,7 proc. w porównaniu do ubiegłego roku. Przychód operacyjny na dostępny pokój (TotalRevPAR) za rok 2023 r. wyniósł 464 zł i wzrósł o 21,1 proc. w stosunku do 2022 r.

Wynik EBITDA z poziomu 95,4 mln zł w ubiegłym roku wzrósł do 124,9 mln zł w 2023 r.

W 2023 r. rekordowy zysk brutto osiągnięty przez PHH wyniósł 87,8 mln zł, co oznacza wzrost o 30,1 mln zł w porównaniu do wyniku w 2022 r.

Opracował: Mirosław Mikulski
Źródło i grafiki: Polski Holding Hotelowy