Muzea Archeologiczne w Stambule, mieszczące się na terenie Pałacu Topkapı są jednymi z najbogatszych muzeów archeologicznych na świecie ze względu na unikatowe eksponaty, które tu zgromadzono. Kolekcja obejmuje ponad milion artefaktów należących do cywilizacji zamieszkujących obszary w granicach dawnego Imperium Osmańskiego. Główny budynek kompleksu, Muzeum Archeologiczne, jest jednym z nielicznych budynków na świecie, zaprojektowanych i zbudowanych z przeznaczeniem na przestrzeń muzealną. Wśród wspaniałych zbiorów tej instytucji można podziwiać m.in. posągi rodu Branchidów pochodzące ze Świętej Drogi łączącej miejscowości Didyma i Milet, datowane od okresu archaicznego aż do końca epoki rzymskiej, posągi Kory i Kurosa (czyli młodej dziewczyny i młodzieńca), rzeźbę Lwa z Mauzoleum w Halikarnasie, głowę Afrodyty ze słynnego ołtarza Zeusa w Pergamonie, portret Aleksandra Wielkiego oraz prace rzeźbiarskie odkryte w Afrodyzji, Efezie i Milecie – trzech miastach z okresu rzymskiego, w których używano marmuru. W tym muzeum znajdują się też liczne artefakty odnalezione podczas wykopalisk prowadzonych przez Osmana Hamdi Beya, założyciela muzeologii w Turcji i pierwszego dyrektora tego muzeum, które rozpoczęło działalność w XIX wieku. Jednym z nich jest światowej sławy Sarkofag Aleksandra, odnaleziony przez osmańską ekspedycję archeologiczną Osmana Hamdi Beya na obszarze królewskiej nekropolii w Sydonie w latach 1887-1888. Odpocznij w urokliwej kawiarence tego fascynującego muzeum, skąd rozciąga się widok na park Gülhane, i ciesz się wspaniałością jego budynku, jednego z najpiękniejszych i najbardziej spektakularnych przykładów stambulskiej architektury neoklasycystycznej.

Miasto Efez, wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO, położone niedaleko miasta Selçuk w prowincji Izmir, stanowi obowiązkowy punkt na mapie każdego podróżnika. Ten obszar, zamieszkały nieprzerwanie przez około 9000 lat, stał się świadkiem epok hellenistycznej, rzymskiej, wschodniorzymskiej, czasów panowania księstw i Imperium Osmańskiego. Tutejsze, wspaniałe muzeum z kolekcją, która obejmuje liczne starożytne skarby, jest jedną z najważniejszych instytucji w Turcji. Wśród eksponatów znajdują się rzeźby, takie jak Artemida z Efezu, Priapos, Izyda i egipski kapłan, a także posągi Erosa z delfinami i Erosa z królikami, popiersia Erosa i Sokratesa oraz odwzorowania innych mitologicznych bogów. Stanowisko archeologiczne w Efezie było niedawno obiektem prac wykopaliskowych, restauracyjnych i renowacyjnych w ramach projektu „Dziedzictwo dla Przyszłości: Nieśmiertelny Efez”, a każdy artefakt wydobyty w tym miejscu wzbogaca zasoby tego muzeum. Dodatkowo, niedawno otwarte Cyfrowe Muzeum Doświadczeń w Efezie (Ephesus Experience Museum) oferuje zwiedzającym możliwość poznania historii tego starożytnego miasta za pomocą nowoczesnych technologii, zabierając ich w wyjątkową podróż w wirtualny świat antyku.

Ankara, stolica Turcji, jest miejscem, w którym mieści się bardzo ważne muzeum – Muzeum Cywilizacji Anatolijskich, znajdujące się w dwóch budynkach z czasów osmańskich, niedaleko Zamku w Ankarze. Kompleks muzealny, który w 1997 roku otrzymał tytuł „Europejskiego Muzeum Roku”, prezentuje chronologicznie artefakty należące do różnych cywilizacji Anatolii aż po czasy współczesne. Kolekcja muzeum obejmuje eksponaty z wielu okresów na przestrzeni dziejów, począwszy od czasów Hetytów, aż po Frygów, jedną z największych cywilizacji Anatolii. Zawiera również znaleziska z epoki paleolitu, chalkolitu, starożytnej epoki brązu oraz z okresu asyryjskich kolonii handlowych, królestwa starohetyckiego i Imperium Hetyckiego, a także z czasów królestwa frygijskiego, późno-hetyckiego i Urartu. Ponadto, w sekcjach muzeum nazwanych „Ankara na przestrzeni wieków” i „Okresy klasyczne” znajdują się eksponaty wydobyte ze starożytnego miasta Gordion, które w ubiegłym miesiącu zostało wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO jako 20. obiekt dziedzictwa kulturowego w Turcji.

W Antalyi, sercu Riwiery Tureckiej, gdzie słońce świeci przez 300 dni w roku, znajduje się jedno z największych muzeów w Turcji. Muzeum w Antalyi poświęcone jest trzem regionom świata starożytnego, Licji, Pamfilii i Pizydii, które istniały w granicach tej prowincji. Prezentuje również rzeźby wydobyte z antycznego miasta Perge. Wartość tej instytucji została dostrzeżona w 1988 roku, kiedy to ten kompleks muzealny zdobył nagrodę „Europejskiego Muzeum Roku”. Kolekcja muzeum obejmuje szereg ważnych artefaktów, które zostały zwrócone Turcji z zagranicy. W sumie 12 eksponatów, w tym posąg Septymiusza Sewera z antycznego miasta Bubon, dwie głowy posągów z Perge oraz bogini-matka z Çatalhöyük, wróciło ze Stanów Zjednoczonych na początku tego roku i teraz ponownie można je podziwiać w ich ojczystej ziemi.

W miejscu, gdzie kiedyś rozciągało się starożytne miasto Zeugma, jedno z największych i najludniejszych miast okresu rzymskiego, teraz można zobaczyć odkryte przez archeologów mozaiki w Muzeum Mozaiki Zeugma, jednym z największych muzeów mozaik na świecie. W tym wspaniałym kompleksie eksponowane są takie dzieła jak wykonana z brązu rzeźba Marsa (Aresa), boga wojny, oraz światowej sławy mozaika „Cyganka”.

Opracował: Mirosław Mikulski
Źródło i zdjęcie: Synertime/Biuro prasowe Biura Radcy ds. Kultury i Informacji Ambasady Turcji w Polsce