Podczas Targów IMEX we Frankfurcie, International Congress and Convention Association (ICCA) ogłosiła raport za rok 2022. To wielki powrót do corocznych rankingów krajów i miast po dwóch latach nieobecności związanej z epidemią COVID-19.

Ranking ICCA uważany jest (obok przygotowywanego przez Union of International Associations – UIA) za jedno z najważniejszych tego typu zestawień. Jest narzędziem benchmarkingu w zakresie potencjału kongresowo-konferencyjnego destynacji biznesowych, co pozwala na ustalenie przewag i luk konkurencyjnych w przypadku kandydatury na gospodarza określonego wydarzenia. Z kolei baza danych ICCA dostarcza też informacji nt. potrzeb poszczególnych zleceniodawców i umożliwia przygotowanie sprofilowanych ofert typu bid book.

Zespół badawczy zidentyfikował ponad 10 500 spotkań, z których około 9 000 odbyło się osobiście, na które nie miał wpływu COVID-19 lub odbywało się w formacie hybrydowym. Ponieważ stowarzyszeniowy przemysł spotkań wciąż dogania liczby z ostatniego roku przed pandemią (13 254 spotkań w 2019 r.), ICCA przeprowadziła również krótką analizę porównawczą kraju i miasta.

Wśród kontynentów najwięcej, bo aż 54 proc. spotkań stowarzyszeniowych w 2022 roku odbyło się w Europie, 18 proc. w Azji, w Ameryce Północnej – 11,7 proc., a 8,9 proc. w Ameryce Południowej. Ponad 40 proc spotkań odbyło się w hotelach, 29,7 proc. w obiektach uniwersyteckich a 19,8 proc. w centrach targowo-kongresowych.

Ranking krajów

W skali globalnej wśród najchętniej wybieranych przez organizatorów stowarzyszeniowych konferencji i kongresów państw (lista top 100) po raz kolejny triumfują Stany Zjednoczone (690 spotkań, ostatnio było ich dużo więcej, bo aż 934 – mówimy jednak o danych sprzed pandemii). Drugie miejsce zajmuje Hiszpania (528 spotkań), a trzecie Włochy (522), które przeskoczyły w rankingu Niemcy (484 spotkania) i Francję (472)

Wśród miast prym wiodą tradycyjnie Wiedeń (162 spotkania), Lizbona (144 spotkań) i Paryż (134 spotkań). W pierwszej dziesiątce znalazły się jeszcze Barcelona, Praga, Madryt, Berlin, Ateny, Bruksela i Londyn. Pierwszym miastem spoza Europy – 13 w rankingu  – okazało się miasto Singapur (101 spotkań).

Polska w rankingach ICCA

Skutki wojny na Ukrainie dla branży turystycznej i biznesowej bywają odczuwane różnie w różnych miejscach. Pomimo dobrej reputacji, potencjału intelektualnego, świetnego zaplecza targowo-konferencyjnego oraz wieloletniej pracy ze stowarzyszeniami takich miast kongresowych, jak Poznań czy Katowice, do rankingu miast ICCA 2023 dostały się jedynie 4 miasta z Polski. Są to:

  • Warszawa (pozycja 30 z 52 spotkaniami)
  • Kraków (pozycja 39 z 42 spotkaniami)
  • Gdańsk (pozycja 164 z 12 spotkaniami)
  • Wrocław (pozycja 186 z 10 spotkaniami)

Udział innych miast to dodatkowe 18 spotkań dla Polski.

W sumie Polska – ze 134 spotkaniami – uplasowała się na 23. miejscu na świecie. Czechy ze 146 spotkaniami zajęły miejsce 20, Węgry miejsce 33 (79 spotkań) a Słowacja – 67 (17 spotkań).

Utrzymanie w miarę stabilnej pozycji Polski w rankingu ICCA, poprzez zabieganie o wydarzenia oraz zebranie informacji o wydarzeniach spełniających warunki ICCA jest możliwe dzięki współpracy Poland Convention Bureau POT z miejskimi i regionalnymi convention bureaux oraz rekomendowanymi przez POT Profesjonalnymi Organizatorami Kongresów. Z kolei bez zaangażowania przedstawicieli polskiej nauki w żmudny i niejednokrotnie wieloletni proces aplikacyjny nasze miasta nie znalazłby się w gronie światowych ośrodków turystyki biznesowej, mogąc podejmować rywalizację z innymi metropoliami o miano gospodarza.

Pełny przegląd łącznej liczby zaplanowanych w 2022 roku spotkań według miejsca docelowego jest dostępny w ICCA Business Analytics. Tu alfabetyczne zestawienie TOP 40 destynacji:

ICCA to jedno z najstarszych stowarzyszeń branży spotkań działające w prawie 100 krajach na całym świecie, reprezentując ponad 1100 firm i organizacji związanych z przygotowaniem i koordynacją spotkań, transportem oraz zakwaterowaniem. Od ponad 50 lat gromadzi dane i opracowuje ich analizy oraz tworzy kanały komunikacji w zakresie realizacji międzynarodowych spotkań biznesowych.

Polska Organizacja Turystyczna jest członkiem ICCA od 2002 r., z chwilą powołania w swoich strukturach Poland Convention Bureau, które odpowiedzialne jest m.in. za coroczne raportowanie do ICCA wydarzeń, które odbyły się w naszym kraju.

Źródło: Polska Organizacja Turystyczna
Zdjęcia: International Congress and Convention Association (ICCA)