Minister Sportu i Turystyki przedłużył do 28 kwietnia br. termin rozstrzygnięcia naboru na realizację w 2023 r. zadania pod nazwą „Wspieranie projektów upowszechniania sportu dzieci i młodzieży realizowanych przez polskie związki sportowe, państwowe instytuty badawcze oraz Polski Komitet Olimpijski”.

Opracował: Mirosław Mikulski
Źródło: Ministerstwo Sportu i Turystyki