Prezes Polskiej Organizacji Turystycznej we współpracy z Zarządem Forum Informacji Turystycznej przedłużył termin na przeprowadzenie procesu E-Certyfikacji Informacji Turystycznej oraz procesu Konkursu Na Najlepsze Centrum Informacji Turystycznej w Polsce.

Zdjęcie: Pixabay

Polska Organizacja Turystyczna od początku roku prowadzi proces E-Certyfikacji Informacji Turystycznej, którego naturalną kontynuacją jest Konkurs na Najlepsze Centrum Informacji Turystycznej w Polsce. Program certyfikacji miał się zakończyć do 30 czerwca, jednak sytuacja związana z utrzymującym się do maja stanem epidemii Covid-19 i utrudnieniami w pracach weryfikacyjnych, doprowadziły do podjęcia decyzji o przedłużeniu możliwości składania wniosków o certyfikację i udziału w konkursie do 30 września 2022 r.

Formuła realizacji certyfikacji i konkursu odbywa się w trybie on-line.

Tekst: Anna Molęda – Kompolt