27 kwietnia w siedzibie Polskiej Organizacji Turystycznej zameldowali się przedstawiciele siedmiu Lokalnych Organizacji Turystycznych z metropolii. Spotkanie pod przewodnictwem Prezesa POT Rafała Szmytke oraz wicedyrektora Departamentu Wsparcia Rozwoju Turystyki Jacka Janowskiego służyło omówieniu planów, wspólnych obszarów i projektów w ciągu najbliższych miesięcy.

Spotkanie rozpoczęło się od przedstawienia planów na 2023 rok, które szczegółowo omówiły dyrektor i wicedyrektor Departamentu Planowania i Rozwoju Magdalena Krucz oraz Joanna Węglarczyk. Projekty promocyjne na rynku krajowym zaprezentowali wicedyrektorzy Departamentu Wsparcia Rozwoju Turystyki Anna Zabłocka-Sztyber oraz Jacek Janowski. Dyrektor Departamentu Marketingu i Komunikacji opowiedział o działaniach ze swojego obszaru oraz o Repozytorium Informacji Turystycznej. Przed przerwą do głosu doszła ponownie dyrektor Departamentu Planowania i Rozwoju Magdalena Krucz, która zaproponowała rozwiązania mające na celu odbudowę popytu na polską ofertę na rynkach zagranicznych. W trakcie obrad przedstawiciele Lokalnych Organizacji Turystycznych w metropoliach dyskutowali nad kluczowymi dla siebie działaniami promocyjnymi.

Obecni na posiedzeniu:

  • Łukasz Wysocki – Prezes Zarządu Gdańskiej Organizacji Turystycznej
  • Jan Mazurczak – Prezes Zarządu Poznańskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej
  • Tomasz Koralewski – Prezes Zarządu Łódzkiej Organizacji Turystycznej
  • Alfred Wagner – Prezes Zarządu Wrocławskiej Organizacji Turystycznej
  • Barbara Tutak – Prezes Zarządu Warszawskiej Organizacji Turystycznej
  • Krzysztof Raganowicz – Prezes Zarządu LOT Metropolia Lublin
  • Katarzyna Gądek – Zastępca Dyrektora Wydziału ds. Turystyki Urzędu Miasta Krakowa
  • Natalia Kulec-Greń – Kierownik Urzędu Miasta Krakowa

Opracował: Mirosław Mikulski
Źródło: Polska Organizacja Turystyczna