Moda na Polskę trwa. Województwo śląskie z roku na rok jest coraz częściej wybierane na cel podróży i wypoczynku. Tendencji wzrostowej dowodzą badania ruchu turystycznego przeprowadzane na zlecenie Śląskiej Organizacji Turystycznej.

Z danych ŚOT wynika, że Śląskie jest z roku na rok coraz popularniejsze, a jego atrakcje doceniają sami mieszkańcy regionu. Z atrakcji turystycznych Śląskiego skorzystało w ubiegłym roku ponad 5,3 mln turystów krajowych (rok wcześniej było to 4,5 mln osób). W 2022 r. turyści wydali w województwie śląskim 5,5 mld zł.

Badania ruchu turystycznego zlecane są przez Śląską Organizację Turystyczną każdego roku. Dzięki temu na bieżąco monitorowany jest ruch turystyczny spoza regionu, mieszkańców województwa w jego obrębie oraz szacowana wielkość ruchu z zagranicy. Według danych GUS, województwo śląskie, w zależności od roku, jest na szóstej lub siódmej pozycji w stosunku do wielkości ruchu turystycznego w innych regionach Polski.

Profil turysty odwiedzającego Śląskie

Liczba turystów odwiedzających województwo śląskie w 2022 r. była większa niż rok wcześniej. W najnowszych badaniach 13% osób spoza województwa śląskiego zadeklarowało odwiedzenie regionu, a w 2021 r. odsetek ten wyniósł 10%. Zwiększył się także odsetek mieszkańców województwa odbywających podróż po regionie. Obecnie 50% jego mieszkańców deklaruje, że odbyło podróż po województwie. To duży wzrost w porównaniu z 2021 r., gdzie taką podróż deklarowało 44% badanych. Szacowane liczby odwiedzin wyniosły odpowiednio: 3,5 mln osób spoza województwa 1,8 mln osób z województwa śląskiego.

Wydatki turystów

Biorąc pod uwagę liczbę turystów, średnie wydatki oraz długość pobytu w regionie, łączne wydatki turystów spoza województwa śląskiego w roku 2022 oszacowano w przybliżeniu na około 3,6 mld złotych (w 2021 r.: 2,9 mld). Łączne wydatki turystów z województwa oszacowano natomiast na 1,9 mld złotych (w 2021 r.  2,4 mld).

Łączne szacowane wydatki turystów w województwie śląskim to zatem kwota ok. 5,5 mld zł.

Sezonowość pobytów

Region ślaski nie ma wyraźnie zaznaczonych okresów tzw. wysokiego, czy niskiego sezonu. Jednak najczęściej  województwo  odwiedzane jest w okresie letnim. Na ten okres przypada 36% wszystkich wizyt turystów spoza regionu. Z kolei mieszkańcy województwa śląskiego najczęściej odwiedzali region w sezonie zimowym (36% wszystkich podróży). Zimą w 2022 roku wzrosła zarówno liczba turystów krajowych i regionalnych.

Długość pobytu

Średni czas spędzony na terenie województwa śląskiego w 2022 roku wyniósł 5,2 dni.


Badania ruchu turystycznego na zlecenie Śląskiej Organizacji Turystycznej wykonały firmy: Research Collective oraz Selectiv.

Raporty można pobrać ze strony: www.silesia-sot.pl

  • Raport robiony metodą omnibusową – wywiadów bezpośrednich wspomaganych komputerowo na reprezentatywnej próbie Polaków, zrobiony przez firmę Research Collective:

Raport Badanie Ruchu Turystycznego 2022

  • Raport z big data – danych komórkowych zrobiony przez firmę Selectiv:

Raport Badanie Ruchu Turystycznego 2022

Opracował: Mirosław Mikulski
Źródło i zdjęcie: Śląska Organizacja Turystyczna