30 maja 2022r. został opublikowany raport ICCA International Congress and Convention Association z rankingiem miast i krajów, ukazujący ilość wydarzeń stowarzyszeniowych na świecie w 2021 roku. Polska znalazła się na 18 miejscu z 158 spotkaniami.

Ranking ICCA powstaje na podstawie zebranych danych o spotkaniach, które odbywają się cyklicznie, liczą przynajmniej 50 uczestników i migrują pomiędzy przynajmniej trzema krajami. Dane do ICCA dostarczane są głównie przez miejskie i regionalne convention bureaux, jak również przez członków stowarzyszenia, takich jak centra konferencyjne czy hotele.

Liderem wśród krajów w 2021r. jest USA (512 spotkań), drugie miejsce zajmuje Hiszpania (369 spotkań) a trzecie Niemcy (354 spotkań). W czołówce znajduje się Wiedeń, Lizbona oraz Ateny. W rankingu znalazły się również polskie miasta jak Warszawa (49 spotkań) oraz Kraków (45 spotkań). Kolejne pozycje zajęły Poznań (15 spotkań,) Gdańsk (13 spotkań) oraz Wrocław (12 spotkań).

W zeszłym roku ranking został pominięty ze względu na pandemię. W tym roku ICCA opracowała wskaźnik Destination Performance Index (DPI) w celu uznania  oraz nagrodzenia wysiłków włożonych przez destynacje w odniesieniu do: wygrania pierwotnej oferty, zasad dotyczących COVID, zdolności adaptacyjnych i możliwości technologicznych dotyczących konwersji wydarzeń na miejscu w wydarzenia wirtualne bądź hybrydowe, co pozwala na utrzymanie ciągłości biznesu.

DPI składa się z następujących wskaźników wydajności, które są oparte na liczbie spotkań:

  1. Planowane spotkania
  2. Spotkania bez zmian
  3. Spotkania wirtualne
  4. Spotkania hybrydowe
  5. Digitalizacja: Wirtualna/Hybrydowa
  6. Kontynuacja działalności: nienaruszona/wirtualna/hybrydowa

Wszystkie powyższe wskaźniki skutkują odrębnymi rankingami, które są łączone w DPI. DPI można postrzegać jako zagregowany ranking 6 indywidualnych rankingów. DPI jest dostępny na poziomie ogólnoświatowym/regionalnym oraz na poziomie kraju/miasta.

Ranking ICCA to najbardziej znany i ceniony w branży przemysłu spotkań raport, który pozwala na porównywanie destynacji. Jest również niezastąpionym źródłem informacji o światowych trendach.

Tekst: Anna Molęda – Kompolt