Fot. POT

Wśród zaproszonych gości pojawili się Wicemarszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Zbigniew Ostrowski oraz zastępca Prezydenta Miasta Bydgoszczy Łukasz Krupa, a także liczni eksperci reprezentujący poszczególne sektory branży turystycznej i reprezentanci środowisk naukowych związanych z turystyką.

Konferencję poprowadzili: wicedyrektor Departamentu Wsparcia Rozwoju Turystyki Polskiej Organizacji Turystycznej Jacek Janowski oraz prezes Kujawsko-Pomorskiej Organizacji Turystycznej Beata Sawińska.

„Człowiek + AI = WNM? to temat prezentacji prezesa Fundacji Best Place – Europejski Instytut Marketingu Miejsc Adama Mikołajczyka. Nowe technologie, w tym sztuczna inteligencja to narzędzia wielofunkcyjne coraz chętniej wykorzystywane w różnych sektorach gospodarki. Zastosowanie możliwości AI w turystyce – co przedstawił Adam Mikołajczyk, przynosi wymierne efekty i zdecydowanie skraca czas realizacji różnych działań promocyjnych – w tym tworzenie treści, czy grafik. Prezentacja zawierała konkretne case study, na podstawie których pokazano jak można pracować z AI i promować atrakcje regionu Kujawsko-Pomorskiego.

Podczas konferencji przedstawiciele atrakcji turystycznych województwa kujawsko-pomorskiego, zebranych w ramach projektu „Konstelacje Dobrych Miejsc”, zaprezentowali swoje koncepcje dotyczące przyszłych działań i strategii rozwojowych. Była to doskonała okazja do wymiany doświadczeń oraz kreowania planów rozwoju turystyki opartych na współpracy i wprowadzaniu najnowszych rozwiązań przy poszanowaniu środowiska naturalnego.

Młyny Rothera – dobre miejsce na mapie województwa kujawsko-pomorskiego, to tytuł kolejnego z wykładów konferencji. Młyny w Bydgoszczy to cenny zabytek architektury przemysłowej z połowy XIX wieku, w którym mieści się Centrum Nauki i Kultury Młyny Rothera (Centrum zostało wyróżniono Certyfikatem POT w 2023 roku). Oprócz koncertów, wykładów i pokazów naukowych warto tu zajrzeć, by poznać historię kompleksu i zobaczyć wystawę stałą „Opowieść o mieście nad rzeką.

Założeniem tej i kolejnych konferencji POT w ramach projektu Współpraca-Innowacje-Turystyka Zrównoważona jest zmiana podejścia do turystyki, aktywowanie do szerokiej dyskusji na temat ograniczenia działalności negatywnie wpływającej na jej rozwój, a także dbałość o środowisko naturalne, które jest nieodłącznym elementem dobrego wypoczynku, czy podróży. Wprowadzenie tych działań może przyczynić się do wdrażania transformacji Zielonej Polski.

W regionie Kujawsko-Pomorskim turystyka zrównoważona realizowana jest poprzez promowanie turystyki lokalnej, zachęcanie do korzystania ze środków transportu publicznego oraz dbanie o ochronę środowiska, kulturę, sztukę oraz lokalne rzemiosło. Dodatkowo wprowadza się zrównoważone formy turystyki aktywnej, ekoturystyki i turystyki kulturowej w symbiozie z rzekami Wisłą i Brdą.

Spotkanie w Bydgoszczy dostarczyło cennych informacji i nowych pomysłów oraz rozwiązań na temat wdrażania założeń turystyki zrównoważonej w regionie. Merytorycznym podsumowaniem przedstawionych podczas konferencji zagadnień a także wcześniej przeprowadzonych ankiet, będzie obszerny raport “Ocena wdrożenia standardów turystyki zrównoważonej w województwie kujawsko-pomorskim”, który zamieścimy niebawem na naszej stronie.

Polska Organizacja Turystyczna realizuje w ramach swoich działań konferencje oraz szkolenia dla beneficjentów w różnych regionach Polski, aby podnosić świadomość na temat zrównoważonego rozwoju oraz zachęcić do proekologicznych zachowań mieszkańców – a lokalne władze, do respektowania potrzeb społeczności i turystów. Właśnie poprzez dialog POT z beneficjentami modelu turystyki zrównoważonej krystalizuje się szansa realnego wsparcia dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego Polski.

Cykl konferencji  “Współpraca – Innowacje – Turystyka Zrównoważona” został zainaugurowany przez Polską Organizację Turystyczną w celu wsparcia polskiej branży turystycznej w świecie dynamicznie zachodzących zmian w gospodarce oraz w środowisku naturalnym. Projekt jest pokłosiem przyjętej w 2015 roku przez 193 państwa członkowskie ONZ rezolucji „Przekształcamy nasz świat: Agenda na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030”. W wymienionym dokumencie znalazło się 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju, które podzielić można na 5 obszarów: ludzie (ang. people), planeta (ang. planet), dobrobyt (ang. prosperity), pokój (ang. peace), partnerstwo (ang. partnership).

Opracował: Mirosław Mikulski
Źródło i zdjęcie: Polska Organizacja Turystyczna