Rejestracja osób jest możliwa tylko i wyłącznie przez link aktywacyjny do systemu konferencyjnego COFFEE https://systemcoffee.pl/?lang=pl&go2rej=1&kid=1559. Podczas szkolenia przedstawione zostaną zmiany zarówno podatkowe, jak i nakładające na pracodawców nowe obowiązki. Warto być świadomym zmian jakie przyniesie rok 2024.

Cena dla członków PIT 180 PLN (+ 23% VAT)
Cena dla pozostałych osób 220 PLN (+ 23% VAT) do 29 lutego, 300 PLN (+23 %VAT) od 1 marca Program szkolenia:
1. Krajowy System e-Faktur
2. Zmiany w JPK_VAT
3. Elektroniczne ewidencje akcyzowe
4. Elektroniczne składanie wniosków o wydanie WIS, WIA i WIP
5. Ewidencja odbiorców płatności transgranicznych
6. Niższa stawka VAT
7. Podwyżka w akcyzie
8. Minimalny podatek dochodowy
9. Zmiany w podatku od czynność cywilnoprawnych
10. Zmiana w ustawie o podatku rolnym
11. Mały podatnik w 2024
12. Limity do prowadzenia ksiąg rachunkowych w 2024 r.
13. Obowiązek badania sprawozdania finansowego za 2023 rok
14. Zwolnienia od kas fiskalnych w 2024 roku
15. Zmiany w limitach podatkowych na rok 2024
16. Dyrektywa SUP konsekwencje podatkowe opłaty plastikowej
17. Wzrost kar za przestępstwa i wykroczenia skarbowe
18. Zmiany w pomocy publicznej dla inwestorów
19. Wyższe wynagrodzenie minimalne
20. Zmiany w BHP
21. Pracownicy korzystający z laptopa
22. Nowa definicja stanowiska pracy
23. Zapewnienie okularów lub szkieł kontaktowych Ilość miejsc jest ograniczona, bez możliwości nagrywania i udostępniania.

W zgłoszeniu proszę podać imię i nazwisko osoby biorącej udział w szkoleniu. Akceptowane będą jedynie te osoby, które mają właściwy, tj. zgodny ze zgłoszeniem opis na ZOOM-ie.

Uprzejmie prosimy o przygotowanie sprzętu przed rozpoczęciem szkolenia
Poniżej kilka technicznych wskazówek:
W szkoleniu można aktywnie uczestniczyć za pośrednictwem platformy wideokonferencyjnej ZOOM, po zalogowaniu się przez link aktywacyjny, który zostanie Państwu przesłany przed szkoleniem.
1. Po zalogowaniu do ZOOM-a, proszę sprawdzić urządzenia audio-video
2. W czasie, kiedy Państwo nie zabierają głosu, proszę o wyłączenie mikrofonu, po poruszeniu myszką w lewym dolnym rogu ikona mikrofonu (mute).
3. WAŻNE – Prosimy o podpisanie swojego zdjęcia poglądowego imieniem i nazwiskiem oraz nazwą firmy. W górnym prawym rogu znajdują się “…”, po rozwinięciu menu przez polecenie “Rename” proszę o nadanie ujednoliconego podpisu Imię, Nazwisko (skrót literowy firmy) np. Anna Kowalska PIT
4. Proszę o zalogowanie się ok. godz. 9:30 (wyłączenie kamery i mikrofonu) oraz pełną gotowość ok. godz. 9:45
Szanowni Państwo, uprzejmie prosimy o dokładne wpisywanie imienia i nazwiska uczestnika zgodne ze zgłoszeniem, które Państwo wpisaliście podczas rejestracji w systemie Coffee.
UWAGA! Istnieje możliwość zadania pytania przed szkoleniem i otrzymania odpowiedzi podczas spotkania. Pytania prosimy przysyłać na adres e-mail rzecznik@pit.org.pl. do dnia 11 marca 2024r.Opracował: Mirosław Mikulski
Źródło i grafika: Polska Izba Turystyki