Poznaliśmy pierwsze wyniki Programu Sportowa Polska – edycja 2023. Dofinansowanie na łączną kwotę ponad 159,7 mln zł otrzymało 61 wniosków inwestycyjnych. Wśród dofinansowanych wniosków znajdują się zadania priorytetowe, takie jak pierwsze sale gimnastyczne na terenie gmin, pierwsze pływalnie w powiecie i gminie oraz lodowiska.

Fot. MSiT

Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej Sportowa Polska to jeden z kluczowych projektów realizowanych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Obiekty wybudowane lub zmodernizowane w ramach programu to inwestycje, które w największym stopniu odpowiadają sportowym potrzebom i ambicjom społeczeństwa. W ramach rozstrzygnięć pierwszego naboru powstaną m.in. pierwsze sale gimnastyczne na terenie gmin, co pozwoli dzieciom i młodzieży na podejmowanie aktywności fizycznej i rozwój sportowych pasji w komfortowych warunkach

– mówi minister sportu i turystyki Kamil Bortniczuk. 

W tym roku w ramach programu wyodrębniono pięć grup zadań inwestycyjnych:

  1. Obiekty szkolne

Zadania inwestycyjne mające na celu poprawę stanu infrastruktury sportowej przyszkolnej, służącej placówce w realizacji zajęć wychowania fizycznego oraz mieszkańcom w aktywnym spędzaniu czasu wolnego, jak również umożliwiającej współzawodnictwo sportowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych. W ramach tego zadania można składać wnioski o budowę, przebudowę lub remont szkolnych obiektów sportowych.

  1. Modernizacja obiektów służących klubom sportowym

W ramach tej grupy dofinansowane są zadania, których celem jest poprawa warunków treningowych dla sportowców – w tym przeciwdziałanie degradacji obiektów sportowych, które znajdują się w niedostatecznym stanie techniczno-funkcjonalnym. Wsparcie finansowe będą mogły otrzymać wnioski dotyczące przebudowy lub remontu już istniejącej infrastruktury sportowej.

  1. Pozostałe obiekty ogólnodostępne

Zadania dotyczące budowy nowej (nieprzyszkolnej) infrastruktury sportowej, która umożliwi społeczności lokalnej aktywne spędzanie czasu wolnego oraz organizację współzawodnictwa sportowego. W ramach tego zadania można składać wnioski o budowę, remont lub modernizację obiektów sportowych, które stwarzają warunki do rozwoju sportów olimpijskich.

  1. Korty tenisowe o nawierzchni twardej

Zadnia mające na celu wzmocnienie bazy infrastruktury tenisowej i wsparcie tworzenia warunków do rozwoju i popularyzacji tenisa poprzez budowę nowej i rozbudowę istniejącej ogólnodostępnej infrastruktury.

  1. Budowa Dolnośląskich Rowerowych Parków Umiejętności

Grupa zadań skierowana jest do jednostek samorządu terytorialnego z województwa dolnośląskiego i zakłada budowę tras MTB-XC „cross country” służących doskonaleniu techniki jazdy dla dyscypliny MTB „cross country” na terenie Dolnego Śląska.

Wszystkie zadania inwestycyjne – bez względu na to, w której grupie się znajdą – muszą mieć charakter ogólnodostępny. Dodatkowo w przypadku obiektów zewnętrznych, wnioskodawcy powinni dołożyć wszelkich starań, aby dostęp do nich, w szczególności dla dzieci i młodzieży, był nieodpłatny.

Program Sportowa Polska

Sportowa Polska jest flagowym programem Ministra Sportu i Turystyki w zakresie wspierania rozwoju lokalnej i powszechnej infrastruktury sportowej na terenie całego kraju. Funkcjonuje od roku 2018. W ramach edycji 2018-2022 przyznano dofinansowania na realizację ponad 1170 inwestycji na łączną kwotę ponad 1,6 mld zł.

Opracował: Mirosław Mikulski
Źródło i grafika: Ministerstwo Sportu i Turystyki