Fot. PIT

Jedynym kandydatem na funkcję prezesa PIT był Paweł Niewiadomski, który stał na czele Izby przez ostatnie cztery lata. W tajnych wyborach uzyskał on poparcie ponad 90% delegatów i będzie sprawował tę funkcję przez kolejną kadencję.

Skład zarządu PIT uzupełniają wiceprezesi: Piotr Henicz, Maciej Szczechura i Grzegorz Chmielewski; członkowie zarządu: Katarzyna Turosieńska, Karolina Gnussowska Weiss, Kamil Kurak i Piotr Laskowski oraz Sebastian Nasiłowski jako skarbnik organizacji.

Prezes Niewiadomski przedstawiając swój program działania mówił o kilku głównych kierunkach działań: reprezentowaniu interesów branży z angażowaniem się w prace legislacyjne zarówno krajowe i UE oraz realizowaniu zarządzenia kryzysowego. Izba będzie też wspierała przedsiębiorczości oraz działania na rzecz rozwoju branży m.in. edukując zarówno ją, jak i rynek.

Prezes zapowiedział też walkę z szarą strefą w branży i batalię o zmniejszenie obciążeń finansowych. Innym celem będzie przegląd inicjatyw rządowych, m.in. dotyczących najmu krótkoterminowego i opłat turystycznych. Ważnym zadaniem będzie również aktywizacja turystyki krajowej, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży oraz seniorów, a także promocja turystyki przyjazdowej do Polski. Prezes dodał też, że poważnym zadaniem przed, którym stoi cała branża będzie zrównoważony rozwój oraz pozyskiwanie kadr dla turystki.

Opracował: Mirosław Mikulski
Zdjęcie: Polska Izba Turystyki