Wiceminister aktywów państwowych wziął udział w otwarciu Polskiej Akademii Lotniczej - ośrodka zapewniającego kompleksowe szkolenie personelu pokładowego. W ośrodku szkolić się będą piloci, którzy do tej pory swoje umiejętności musieli doskonalić na symulatorach za granicą, m.in. w Singapurze, Miami, Londynie czy Amsterdamie. Każdy taki wyjazd wiązał się ze znacznymi kosztami dla firmy.

Polska Akademia Lotnicza została wyposażona w symulatory potrzebne do szkoleń załóg pokładowych. Łączne wydatki na zakup, adaptację pomieszczeń i instalację urządzeń szkoleniowych wyniosły ok. 19,2 mln zł.

Polskie kadry branży lotniczej zyskują nowoczesny ośrodek do uczenia się i doskonalenia umiejętności. Uruchomienie ośrodka jasno pokazuje, że po zapaści spowodowanej pandemią polskie lotnictwo ma wizję i perspektywy dalszego rozwoju

– podkreśla Maciej Małecki, wiceminister aktywów państwowych

Zdaniem wiceministra, spółki zrzeszone w Polskiej Grupie Lotnicznej dobrze odpowiedziały na ten kryzys redukując koszty działalności oraz wdrażając szereg zmian i udogodnień dla podróżnych.

Jestem świadomy, że rosnąca z miesiąca na miesiąc liczba pasażerów to wielka zasługa pracowników tego sektora

– mówi Maciej Małecki.

Polska Akademia Lotnicza prowadzi obecnie szkolenia dla osób zamierzających uzyskać licencje pilota różnej kategorii oraz dodatkowe szkolenia kwalifikacyjne. Od 1 lutego 2023 r. dostępne są także szkolenia dla załóg pokładowych PLL LOT.

Jestem przekonany, że dzisiejsza inauguracja znacząco wzmocni potencjał biznesu lotniczego w naszym kraju, a rozwój tego ośrodka będzie miał istotny wpływ na jakość i bezpieczeństwo podróży lotniczych. Myślę, że inwestycja przyniesie znaczące oszczędności dla linii lotniczych PLL LOT

– podsumowuje wiceminister.

Źródło i zdjęcia: Ministerstwo Aktywów Państwowych