Aż 64 inwestycje z powiatu siedleckiego otrzymają dofinansowanie z budżetu województwa. Łączna kwota wsparcia to ponad 24 mln zł. Pieniądze zostaną przeznaczone na modernizację dróg, świetlic wiejskich, wymianę oświetlenia ulicznego czy budowę placów zabaw. Umowy z beneficjantami zostały podpisane 12 maja.

Fot. UMWM

W tym roku samorząd województwa realizuje aż 20 autorskich programów wsparcia, w ramach których gminy i powiaty z Mazowsza mogą otrzymać dofinansowanie na realizację ważnych dla lokalnych społeczności inwestycji.

Ponad 20 mln zł na równomierny rozwój

Remonty dróg, szkół, budowa sieci kanalizacyjnej czy przebudowa urzędu – to tylko część projektów, które decyzją radnych województwa mazowieckiego otrzymają wsparcie w ramach programu „Mazowsze dla równomiernego rozwoju”. Członkini zarządu województwa mazowieckiego Elżbieta Lanc zaznaczyła, że sejmik województwa mazowieckiego wspiera lokalne samorządy. Dodała, że w tym roku wsparcie uzyska 16 inwestycji z powiatu siedleckiego, a łączna kwota dofinansowania wyniesie to ponad 20 mln zł. Środki zostaną wykorzystane na realizację najważniejszych inwestycji, na które czekają lokalne społeczności. Będą to:

 • Rozbudowa dróg na terenie gminy Kotuń
 • Modernizacja pomieszczeń Zespołu Szkół w Wodyniach
 • Przebudowa i remont pomieszczeń Urzędu Miasta i MOPR-u w Siedlcach
 • Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Czarnoty, gm. Paprotnia
 • Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kobylany Kozy, gm. Paprotnia
 • Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych na terenie gm. Domanice
 • Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gm. Domanice
 • Montaż instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej na terenie gm. Domanice
 • Modernizacja budynków szkół podstawowych na terenie gm. Zbuczyn
 • Wykonanie termomodernizacji świetlicy w miejscowości Czerniejew
 • Przebudowa drogi powiatowej Olszyc Włościański – Domanice
 • Asfaltowanie dróg gminnych na terenie gm. Siedlce
 • Przebudowa dróg na terenie gminy Korczew
 • Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Korczew
 • Utworzenie ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjno-turystycznej na terenie gm. Korczew

Przebudowa dróg gminnych i dojazdowych

Radni Mazowsza przyznali również dotacje na zadania związane z budową i modernizacją dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz budową i renowacją zbiorników wodnych służących małej retencji (dawny FOGR). Wsparcie otrzymało 308 inwestycji, z czego 295 dotyczy dróg dojazdowych do gruntów rolnych, a 13 – małej retencji. Na ten cel ze środków budżetu województwa przeznaczono ponad 57,8 mln zł.

Członkini zarządu województwa mazowieckiego Janina Ewa Orzełowska zaznaczyła, że w powiecie siedleckim wsparcie otrzymało 20 projektów.

Nowe place zabaw, chodniki i oświetlenie

„Mazowsze dla sołectw” to jeden z pierwszych programów wsparcia realizowanych przez samorząd województwa mazowieckiego. Tylko w tym roku wsparcie w wysokości ponad 7,4 mln zł otrzyma 755 projektów z całego Mazowsza. 28 z nich zostanie zrealizowanych w gminach powiatu siedleckiego. Na ich realizację władze regionu przeznaczyły 280 tys. zł. Dzięki tym środkom powstaną nowe place zabaw, chodniki czy oświetlenie uliczne.

Opracował: Mirosław Mikulski
Źródło i zdjęcie: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego