Niemieckie Stowarzyszenie Schronisk Młodzieżowych (DJH) stanie się członkiem Niemieckiej Centrali Turystyki (DZT).
Fot. Hans Herbig/DJH Hauptverband e.V. DZT


Ponad 400 schronisk młodzieżowych w Niemczech oferuje swoim gościom z całego świata szeroki wachlarz możliwości w doświadczaniu natury podczas wakacyjnych aktywności, jak również do spotkań międzykulturowych, urlopów rodzinnych, wycieczek grupowych czy seminariów. Ze swoim zaangażowaniem w tolerancję, integrację, międzynarodowe zrozumienie i kosmopolityzm DJH jest silnym partnerem w rozwoju jeszcze bardziej zrównoważonej i odpowiedzialnej turystyki przyjazdowej

– mówi Petra Hedorfer, prezes zarządu DZT.

Pandemia była wielkim wyzwaniem, zwłaszcza dla naszych młodych gości, a jej skutki są wciąż jeszcze nie do końca
przewidywalne. Dzieci i młodzież potrzebują teraz pilnie przestrzeni i szansy na beztroskie, ale satysfakcjonujące spędzenie wolnego czasu. Właśnie to mogą im zaoferować schroniska młodzieżowe

– dodaje Oliver Peters, dyrektor generalny DJH.

DJH to stowarzyszenie schronisk młodzieżowych. Wspólnym celem jest promowanie i dalszy rozwój idei schronisk młodzieżowych. Od chwili założenia DJH działa na rzecz tolerancji, świadomości ekologicznej i zrozumienia międzykulturowego, także poprzez specjalne programy edukacyjne i spotkania. Cele te są zapisane w statucie, podobnie jak edukacja zdrowotna i przyrodnicza. Dla wszystkich schronisk młodzieżowych zrównoważony rozwój oznacza holistyczne podejście do jakości. Łączy w sobie efektywność ekonomiczną, orientację na klienta i zaangażowanie społeczne.

Ponad 400 schronisk młodzieżowych w Niemczech spełnia standardy jakości wymagane przez DJH. System zarządzania jakością „Schroniska młodzieżowe – 100% sprawdzonej jakości” jest uważany za system referencyjny dla każdego schroniska młodzieżowego w DJH.

Tekst: MM
Żródło: Niemiecka Centrala Turystyki (DZT)