Lidzbark Warmiński stał się pierwszym miastem w Polsce, w którym transport publiczny jest oparty w 100% na autobusach z zeroemisyjnym napędem elektrycznym. Do tego komunikacja jest bezpłatna.

Fot. Mirosław Mikulski

Komunikacja miejska w Lidzbarku Warmińskim została uruchomiona w 2021 roku. Początkowo miasto miały obsługiwać dwa elektryczne autobusy, jednak szybko rosnąca liczba pasażerów i sygnalizowane przez mieszkańców zapotrzebowanie na przystanki spowodowały konieczność wsparcia bardziej obciążonych linii autobusami z tradycyjnym napędem spalinowym. Równolegle miasto złożyło wniosek o dofinansowanie zakupu kolejnych elektryków.

Miasto szybko otrzymało środki na powiększenie taboru. Wartość projektu to blisko 7 mln złotych z czego 5.928.097,49 zł to dofinansowanie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020. Dofinansowanie wyniosło więc aż 80% całkowitej kwoty.

W ramach projektu nie tylko kupiono autobusy. Środki przeznaczono także na budowę ciągu pieszo-rowerowego wraz z oświetleniem, wymianę opraw oświetleniowych wraz z systemem sterowania oświetleniem, stację ładowania pojazdów, aplikację informacji pasażerskiej i budowę wiat przystankowych.  

W sierpniu dotarły kolejne dwa elektryczne autobusy, które już wyjechały na ulice Lidzbarka Warmińskiego. Wyglądają podobnie do tych, które od dwóch lat wożą pasażerów. Z wyglądu różnią się kilkoma detalami, ale są lepiej wyposażone, m.in. w system informacji dla podróżnych. Autobusy firmy Yutong produkowane są w Chinach. Pomieszczą nawet 50 pasażerów i są przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

Tym samym Lidzbark Warmiński stał się pierwszym miastem w Polsce, w którym transport publiczny jest oparty w 100% na autobusach z zeroemisyjnym napędem elektrycznym. Miasto stara się o status uzdrowsika i często określane jest mianem “polskiej Wenecji”. To dzięki kanałom, które w połączeniu z tutejszą architekturą tworzą krajobraz, przypominający znaną włoską miejscowość.

Opracował: Mirosław Mikulski
Zdjęcie: Mirosław Mikulski
Źródło: gazetalidzbarska.pl