Leonardo Hotels Central Europe, jedna z najszybciej rozwijających się sieci hotelowych w Europie rozbudowuje swoją strategię ESG. Firma rozwija plan swojego zrównoważonego rozwoju obowiązujący do 2027 roku, dodając do niego nowe cele i środki w zakresie przeciwdziałania zmianom klimatycznym, zwiększenia swojego zaangażowania społecznego i określenia kierunków rozwoju strukturalnego.

Dla Leonardo Hotels obecna strategia ESG (Environmental, Social and Governance) jest wyrazem wartości przewodnich firmy: odpowiedzialności, jakości, zaufania oraz współistnienia w otoczeniu społecznym. Ważnym krokiem jest dodanie do niej i wdrożenie we wszystkich hotelach sieci jeszcze do 2024 roku wytycznych Certyfikatu Green Key w zakresie zrównoważonego zarządzania. Kilka obiektów sieci – w tym NYX Hotel Warsaw w Polsce posiada już to wyróżnienie.

Certyfikat Green Key przyznawany jest obiektom turystycznym, spełniającym wysokie międzynarodowe kryteria w dziedzinie odpowiedzialności za środowisko naturalne, współpracy ze społecznością lokalną oraz budowy świadomości ekologicznej pracowników, dostawców. Firmy hotelarskie wyróżnione nim zobowiązują się do przestrzegania surowych kryteriów Fundacji Edukacji Ekologicznej (FEE). Kryteria te obejmują efektywne zarządzanie energią, wodą i odpadami i są uznawane przez Globalną Radę Zrównoważonej Turystyki, Światową Organizację Turystyki (UNWTO) i Program Środowiskowy Organizacji Narodów Zjednoczonych (UNEP).

“Poprzez wymagania programu Green Key zachęcamy branżę hotelarską do wdrażania zrównoważonych i niskoemisyjnych praktyk w swoje działania. Cieszymy się, że Leonardo Hotels Central Europe w ramach swojej długoterminowej strategii ESG już wkrótce certyfikuje wszystkie swoje obiekty znakiem Green Key”

– mówi Finn Bolding Thomsen, International Green Key Director w FEE.

“Będąc częścią wspólnoty certyfikowanych firm, Leonardo Hotels zyskuje nasze wsparcie w swoim dalszym zrównoważonym rozwoju. Przyczyni się też do zwiększenia zaangażowania i świadomości branży na temat społecznych i ekologicznych potrzeb współczesnego świata”.

Zaangażowanie zrównoważony rozwój na wszystkich poziomach

Leonardo Hotels Central Europe od wielu lat aktywnie angażuje się zarówno w kwestie środowiskowe, jak i społeczne. Do ważnych filarów tego zaangażowania należy zaliczyć program społecznej odpowiedzialności biznesu “LeoDo” oraz “Leo Academy” – system dokształcania pracowników na wszystkich szczeblach.

“Są tematy, które zawsze mają dla nas najwyższy priorytet. Zrównoważony rozwój i zaangażowanie społeczne należą bez wątpienia do tej listy. Dla mnie właściwa postawa w kontekście ESG może być tylko jedna: nie musimy – chcemy”

– mówi Yoram Biton, Dyrektor Zrządzający Leonardo Hotels Central Europe.

Źródło i zdjęcia: Komunikat prasowy Public Dialog