Odbudowa prestiżu pracy w sektorze hotelarskim poprzez współdziałanie IGHP z placówkami szkolnictwa branżowego (średniego)

W dniach 30 i 31 maja w podwarszawskim Józefowie odbędzie się bezpłatna konferencja pt. “Odbudowa prestiżu pracy w sektorze hotelarskim poprzez współdziałanie IGHP z placówkami szkolnictwa branżowego (średniego)” organizowana przez Izbę Gospodarczą Hotelarstwa Polskiego.

Uczestnikami ogólnopolskiej konferencji będą m.in. kadra szkół średnich, eksperci i praktycy świata hotelarskiego oraz przedstawiciele administracji państwowej. Wydarzenie ma rozpocząć otwartą dyskusję mającą na celu stworzenie nowych rozwiązań umożliwiających wzajemną wymianę informacji, wsparcie oraz integrację branży hotelarskiej.

Oficjalnym Partnerem wydarzenia jest Polska Organizacja Turystyczna.

Więcej informacji o konferencji można znaleźć pod linkiem: https://www.ighp.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci?NewsID=62605

Tekst: Anna Molęda – Kompolt