Historyczne centrum Odessy wpisane zostało na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO oraz Listę Światowego Dziedzictwa w Zagrożeniu. Zastosowano w tym przypadku "tryb awaryjny".

Podczas odbywającego się w drugiej połowie stycznia 18. nadzwyczajnej sesji komitetu światowego dziedzictwa UNESCO, dokonano wpisu historycznego centrum miasta portowego w Odessie na słynną listę. O wpis na Listę Ukraina zabiegała od dawna. Centrum Odessy od 2009 r. znajdowało się na liście informacyjnej UNESCO. W połowie ubiegłego roku komitet UNESCO poinformował, że popiera wniosek Ukrainy o wpisanie portu na Listę. Jak informują media zmobilizowano ekspertów mających wspierać wniosek tego kraju o to, by zgłoszenie mogło być zbadane przez państwa członkowskie Komitetu Światowego Dziedzictwa.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski złożył oficjalne zgłoszenie w październiku 2022 roku. Już kilka miesięcy wcześniej, latem tego samego roku międzynarodowy zespół ekspertów z UNESCO wraz z ekspertami ukraińskimi przy wsparciu Włoch i Grecji rozpoczął przygotowania do nominacji. W tym przypadku Komitet Światowego Dziedzictwa świadomy sytuacji w atakowanym przez Rosję państwie zastosował tryb awaryjny w celu przyspieszenia procedury.

Odessa, wolne miasto, miasto świata, legendarny port, który odcisnął swoje piętno na kinie, literaturze i sztuce, znajduje się zatem pod wzmocnioną ochroną społeczności międzynarodowej. Podczas gdy wojna trwa, ten napis ucieleśnia naszą zbiorową determinację, aby zapewnić, że to miasto, które zawsze przezwyciężyło globalne wstrząsy, zostanie zachowane przed dalszym zniszczeniem

przekazała Audrey Azoulay, dyrektor generalny UNESCO.

Zgodnie z zasadami, wszystkie 194 państwa, które są stronami Konwencji, zobowiązane są do niepodejmowania działań, które mogłyby doprowadzić do zniszczenia obiektu wpisanego na listę UNESCO, a w razie konieczności udzielenia pomocy w jego ochronie. Dotyczy to również Rosji, która należy do ONZ, a więc jest państwem-stroną Konwencji. Każdy atak, który mógłby doprowadzić do zniszczenia jakiegokolwiek elementu chronionego obszaru, będzie złamaniem zasad.


Źródło: wiadomosciturystyczne.pl 
Tekst: Anna Molęda – Kompolt