W Polsce, podobnie jak w innych krajach Unii Europejskiej, działalność organizatorów wycieczek i biur podróży jest uregulowana prawem dotyczącym zorganizowanych wyjazdów turystycznych. Zgodnie z tymi przepisami, każdy organizator wycieczek jest zobowiązany do posiadania gwarancji turystycznej w celu zabezpieczenia finansowego turystów w przypadku niewypłacalności lub upadłości. W Polsce gwarancje turystyczne stanowią ważny instrument ochrony konsumentów, zapewniając zwrot kosztów za niewykonaną lub niekompletnie wykonaną usługę turystyczną.

Czym jest gwarancja turystyczna?

Biura podróży pełniące rolę agencyjną nie są zobowiązane do posiadania gwarancji turystycznej. Natomiast ta jest niezbędnym produktem dla każdego touroperatora, którego działalność polega na organizowaniu imprez turystycznych. Gwarancja turystyczna pozwala zabezpieczyć interesy klientów w przypadku upadłości organizatora wycieczki.  W Polsce obowiązek posiadania gwarancji turystycznej jest określony w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku o usługach turystycznych (Dz.U. 2017, poz. 2211 z późn. zm.). To kluczowe prawo regulujące działalność w branży nakłada wymóg posiadania gwarancji turystycznej na organizatorów ofert wycieczek czy wakacji.

Jak działa gwarancja turystyczna?

Jeśli organizator ogłasza upadłość lub jest niewypłacalny, tzn. nie może wywiązać się z umów zawartych z klientami, gwarancja turystyczna zapewnia wypłatę kosztów powrotu klientów do kraju czy zwrotu za nieodbytą imprezę turystyczną. Dzięki temu podróżni nie tracą swoich pieniędzy i mogą skorzystać z alternatywnej formy podróży. W przypadku niewypłacalności organizatora oraz wyczerpania zabezpieczenia finansowego w postaci umowy gwarancji turystycznej, pokrycie niezbędnych kosztów i zwrot wpłat na wycieczki dokonywany jest przez Turystyczny Fundusz Gwarancyjny ze zgromadzonych środków. Środki te pochodzą od touroperatorów z licencją na prowadzenie działalności turystycznej, którzy mają obowiązek odprowadzania składek na rzecz Funduszu w celu ochrony klientów właśnie w takich sytuacjach.

Co gwarancja turystyczna zapewnia podróżującym?

Obecność gwarancji ubezpieczeniowych w branży turystycznej jest kluczowym czynnikiem budującym zaufanie klientów do biur podróży i może pozytywnie wpłynąć na wzrost liczby podróżujących. Oznacza większą pewność, że ich interesy są należycie chronione i nie będą narażeni na oszustwa. Gwarancje turystyczne nabierają jeszcze większego znaczenia w sytuacjach nagłych kryzysów, które mogą wpłynąć na kondycję finansową organizatorów. Klienci mogą spokojnie planować podróże wiedząc, że ich płatności są zabezpieczone, a w przypadku jakichkolwiek problemów mogą liczyć na zwrot kosztów lub pomoc w organizacji powrotu do kraju. Dla branży turystycznej są one ważnym narzędziem budującym pozytywny wizerunek i zachęcającym do podróżowania

komentuje Anna Wieconkowska, Menedżer Produktu w Colonnade Insurance S.A. Oddział w Polsce.

Gwarancja turystyczna zapewnia:

  • Zwrot kosztów za niezrealizowane usługi turystyczne. Jeśli organizator wycieczki lub biuro podróży ogłasza upadłość lub jest niewypłacalne klienci, którzy kupili wycieczki lub usługi turystyczne od tego podmiotu, mają prawo do otrzymania zwrotu pieniędzy za niewykonane lub niekompletnie wykonane usługi.
  • Pokrycie kosztów powrotu do kraju klientów, którzy już rozpoczęli podróż w momencie, gdy organizator wycieczki ogłasza upadłość. Dzięki temu turyści nie zostaną pozostawieni w obcym kraju i zostaną przetransportowani do domu.
  • W niektórych przypadkach gwarancja turystyczna może pomóc klientom w zorganizowaniu alternatywnej podróży lub rezerwacji u innego organizatora wycieczki, jeśli pierwszy organizator nie jest w stanie zrealizować planowanej podróży.

Gwarancja turystyczna a ubezpieczenie turystyczne

Połączenie gwarancji i ubezpieczeń turystycznych zapewnia podróżującym kompleksową ochronę finansową oraz wsparcie w razie nieprzewidzianych sytuacji. Gwarancje turystyczne skupiają się na ochronie w przypadku bankructwa organizatora wycieczki lub biura podróży, podczas gdy ubezpieczenia turystyczne zapewniają ochronę przed takimi ryzykami jak nagłe zachorowanie, zaginięcie bagażu czy opóźnienie lotu.

W Colonnade oferujemy ubezpieczenia zapewniające pełną ochronę podczas podróży, zarówno w kraju, jak i za granicą, w tym gwarancje turystyczne, kompleksowe produkty turystyczne z wysokimi sumami ubezpieczenia i szerokim zakresem oraz programy obligatoryjne dla organizatorów. Zgodnie z przepisami prawnymi, touroperatorzy są zobowiązani nie tylko do posiadania gwarancji turystycznych, ale również do ubezpieczenia swoich klientów na wypadek nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku. Są to ubezpieczenia obligatoryjne. Organizatorzy wycieczek zapewniają co prawda ubezpieczenie kosztów leczenia oraz ubezpieczenie NNW (następstw nieszczęśliwych wypadków), ale w wąskim zakresie i z niskimi sumami ubezpieczenia.Dlatego Klienci zawsze powinni pamiętać o wykupieniu dodatkowego ubezpieczenia turystycznego, aby mieć pewność, że w przypadku nagłego zachorowania otrzymają całkowity zwrot poniesionych kosztów

dodaje Anna Wieconkowska.

Gwarancja turystyczna zwiększa liczbę podróżujących?

Gwarancje turystyczne są ważnym narzędziem ochrony praw konsumentów w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej. Według danych Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego, w 2022 roku z ofert polskich biur podróży skorzystało 6,3 miliona klientów. W takich krajach jak Niemcy, Francja i Wielka Brytania sektor ten stanowi mniej niż 10 proc. produktu krajowego brutto (PKB), natomiast w Polsce branża ta generuje poniżej 5 proc. PKB. Pomimo tego jest to jeden z najistotniejszych sektorów gospodarki, który stanowi ważny wkład w rozwój kraju. Dzięki gwarancjom turystycznym oferowanym przez firmy ubezpieczeniowe organizatorom wycieczek i biur podróży, klienci mogą bardziej ufać całej branży turystycznej.

Dzięki gwarancji turystycznej nasi klienci mogą się cieszyć wakacjami bez obaw o ewentualne problemy czy niespodziewane koszty. Dobrze przemyślana konstrukcja oferty ubezpieczeń pozwoliła dostosować ochronę do indywidualnych potrzeb każdego podróżnika. Dodatkowo Colonnade zaoferowało nam wsparcie w wyborze optymalnych rozwiązań, dzięki czemu mogliśmy zapewnić naszym klientom pełne bezpieczeństwo za granicą

mówi Prezes Zarządu TOP Touristik Daniel Esavandi.

To, czy dane biuro podróży ma gwarancję turystyczną, można sprawdzić na stronie Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego (TFG). Wystarczy wybrać zakładkę “Ewidencja” z menu lub linku dostępnego na stronie głównej i wyszukać biuro podróży wpisując jego nazwę. Dzięki tej prostej procedurze możemy szybko i łatwo zweryfikować, czy biuro podróży, z którym chcemy podjąć współpracę, jest legalne i posiada gwarancję turystyczną od TFG. Warto podkreślić, że gwarancje turystyczne stanowią także ważne narzędzie ochrony praw konsumentów na szczeblu europejskim. Wspólne standardy w Unii Europejskiej zapewniają spójną ochronę dla turystów w różnych krajach, co sprzyja stabilności i rozwojowi branży turystycznej w Europie.

Opracował: Mirosław Mikulski
Źródło i zdjęcie: Colonnade Insurance