Geopark Kraina Wygasłych Wulkanów, rozciągający się na obszarze Gór i Pogórza Kaczawskiego, o powierzchni 1,3 tys. kilometrów kwadratowych, jest prawdziwym klejnotem pod względem różnorodności geologicznej. Kryje w sobie niezliczone świadectwa różnych okresów aktywności wulkanicznej. Dzięki temu odwiedzający mają szansę odkrywać fascynujące formacje skalne, które opowiadają nam historię procesów geologicznych zachodzących przez setki milionów lat. To miejsce nie tylko przyciąga turystów z Polski, lecz także z całej Europy, stając się ośrodkiem zainteresowania dla badaczy i pasjonatów geologii.

Dr. Katarzyna Szadkowska, która pełni funkcję kierowniczki Pracowni Geologii Złożowej i Środowiskowej w Oddziale Dolnośląskim Państwowego Instytutu Geologicznego PIB we Wrocławiu, wyraziła swą dumę z faktu, że Geopark Kraina Wygasłych Wulkanów, został przyjęty do Światowej Sieci Geoparków UNESC. Podkreśliła również, że szczególne gratulacje należą się Stowarzyszeniu Kaczawskiemu, które zarządza Geoparkiem, ponieważ od długiego czasu podejmowało wysiłki w celu przyjęcia do grona Światowych Geoparków UNESCO.

Geopark Kraina Wygasłych Wulkanów, wciąż budując swoją reputację jako oaza przyrodniczej i kulturowej różnorodności, ogłasza nowe inicjatywy, które mają na celu podkreślenie znaczenia tego unikatowego obszaru. Geopark jest nie tylko miejscem o fascynującej historii geologicznej, ale także centrum promocji dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego, będąc źródłem inspiracji dla turystów i mieszkańców.

Geopark Kraina Wygasłych Wulkanów to spójny obszar, w którym dziedzictwo geologiczne jest filarem promocji i rozwoju. Skały wulkaniczne, odsłaniające się z trzech okresów w przeszłości geologicznej, stanowią niezwykłą podróż w głąb historii Ziemi. Od najdawniejszych okresów ery paleozoicznej po okres przełomu paleogenu i neogenu, geologia tego obszaru zachwyca swoją różnorodnością i bogactwem.

Geopark Kraina Wygasłych Wulkanów nie ogranicza się jedynie do dziedzictwa geologicznego. Przyroda nieożywiona oferuje niezwykłe formacje skalne, jaskinie, głębokie przełomy rzeczne oraz unikatowe zbiorowiska leśne, chronione w ramach dziesięciu rezerwatów przyrody. Ponadto, bogactwo kulturowe obszaru sięga czasów wczesnego średniowiecza, gdzie historyczne miasta i obiekty architektoniczne tworzą niezapomniany krajobraz.

Dla podmiotów branży turystycznej działających na terenie Geoparku Kraina Wygasłych Wulkanów, istnieje możliwość uzyskania Certyfikatu Jakości. Jest to regionalne wyróżnienie przyznawane za wysoką jakość usług oraz wkład w promocję i ochronę dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego regionu.

Dolnośląska Organizacja Turystyczna również podjęła działania mające na celu wsparcie inicjatywy wpisania Geoparku Kraina Wygasłych Wulkanów na listę UNESCO. Dzięki zaangażowaniu Prezesa DOT, Adama Zawady oraz Członków Zarządu Stowarzyszenia udało się wesprzeć wysiłki mające na celu uzyskanie statusu Global Geoparks Network dla tego wyjątkowego obszaru. Zarząd DOT podczas jednego z posiedzeń podjął uchwałę w sprawie starań o przyznanie certyfikatu UNESCO Krainie Wygasłych Wulkanów w ramach której Dolnośląska Organizacja Turystyczna zadeklarowała gotowość do współpracy ze wszystkimi partnerami tworzącymi Krainę Wygasłych wulkanów w celu popularyzacji na arenie krajowej i za granicą.

Zachęcamy wszystkich, zarówno turystów jak i mieszkańców, do odkrywania tajemnic Geoparku Kraina Wygasłych Wulkanów. To niepowtarzalne miejsce, gdzie geologia, przyroda i kultura tworzą harmonijną całość, zachęcając do wspaniałych przygód i niezapomnianych doświadczeń.

Dla dodatkowych informacji, prosimy odwiedzić stronę internetową Geoparku Kraina Wygasłych Wulkanów: www.gorykaczawskie.pl

Opracował: Mirosław Mikulski
Źródło i zdjęcie: Dolnośląska Organizacja Turystyczna