To pierwszy egzamin potwierdzający wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne pożądanych do obsługi imprez tego typu i zgodne z opisem kwalifikacji wpisanej do Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji. Kwalifikacja została wpisana do ZSK na podstawie Obwieszczenia Ministra Rozwoju z dnia 31 stycznia 2020 r. (https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WMP20200000188) a Stowarzyszenie SITE Poland zostało Instytucją Certyfikującą i uzyskało akredytację do przeprowadzana egzaminów.

Egzamin odbędzie się w 17.02.2024 w Warszawie, na zakończenie drugiej edycji szkolenia pilota incentive organizowanego wspólnie przez SITE Poland, SOIT i Kadry Turystyki. Zostanie przeprowadzony zgodnie z wymaganiami kwalifikacji opisanymi na stronie https://kwalifikacje.gov.pl/k?id_kw=13486.

Egzamin będzie składać się z testu wiedzy oraz rozmowy z komisją. Pytania sprawdzają efekty uczenia się takie jak: posiada aktualną wiedzę ze specjalistycznego obszaru turystyki, tj. incentive travel; rozumie zjawiska i procesy związane z organizacją i funkcjonowaniem podmiotów uczestniczących w procesie zaspokajania potrzeb turystów, w trakcie wykonywania powierzonych zadań uwzględnia potrzeby uczestników imprezy, dobiera materiały i narzędzia niezbędne do realizacji programu imprezy.

Celem egzaminu jest także sprawdzenie czy osoba chcąca pilotować imprezy typu incentive jest przygotowana do pracy także w zmieniających się warunkach, rozwiązywania nietypowych problemów, radzenia sobie ze stresem, czy przestrzega zasad i standardów obowiązujących w pracy pilotów imprez typu incentive, a także czy przestrzega zasad i standardów obowiązujących w pracy pilotów imprez typu incentive.

Do egzaminu mogą przystąpić np. absolwenci szkolenia pilotów incentive organizowanego przez SITE Poland, SOIT i Kadry Turystyki (edycja 2023r. i 2024r.), piloci incentive travel już obsługujący imprezy tego typu czy pracownicy agencji incentive travel, którzy organizują i koordynują wyjazdy.

Przystępujący do egzaminu muszą spełnić wymagania: posiadają wykształcenie wyższe (min. licencjat), w ciągu ostatnich 2 latach ukończyły minimum 8 godzinny kurs pomocy przedmedycznej oraz posiadają tzw. kwalifikację cząstkową „Pilotowanie imprez turystycznych” (PRK 4) lub potwierdzone doświadczenie w pilotowaniu imprez turystycznych typu incentive (minimum 25 imprez) lub potwierdzone doświadczenie w pracy w biurze organizującym imprezy turystyczne typu incentive (minimum 3 lata na stanowisku związanym z projektowaniem i realizowaniem imprez turystycznych typu incentive).

Uzyskany certyfikat, wydany w języku polskim i angielskim, będzie potwierdzał kwalifikację rynkową do prowadzenia wyjazdów incentive.

Certyfikat będzie posiadać poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji, co pozwala na odniesienie polskich kwalifikacji do poziomów Europejskiej Ramy Kwalifikacji (ERK) i poprzez ERK do poziomów kwalifikacji w poszczególnych państwach UE.

Stowarzyszenie SITE Poland podejmuje takie inicjatywy w trosce o profesjonalizację rynku wyjazdów incentive.

Więcej na temat szkolenia dla pilotów incentive travel, egzaminu certyfikującego i zapisów na stronie https://pilotincentivetravel.pl/

Opracował: Mirosław Mikulski
Źródło i grafika: SITE Poland