Coral Travel Poland Sp. z o.o. jeden z największych touroperatorów na polskim rynku turystycznym, wykupił gwarancję ubezpieczeniową na sezon 2023/2024 w towarzystwie ubezpieczeniowym ERGO Reiseversicherung AG oddział w Polsce. Wartość gwarancji to 270 000 000 PLN. To jedna z trzech najwyższych gwarancji wśród polskich touroperatorów.

Fot. Coral Travel

Gwarancja ubezpieczeniowa spełnia wymogi ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych, zabezpieczając pokrycie ewentualnych roszczeń, związanych z umowami zawartymi przez Coral Travel Poland Sp. z o.o., w okresie od 17 września 2023 r. do 16 września 2024 r.

Gwarancja obejmuje ochroną Klientów Touroperatora oferującego swoje usługi pod marką Coral Travel. Przedmiotem gwarancji jest:

  • pokrycie kosztów powrotu klientów do kraju w przypadku, gdy organizator turystyki nie zapewni tego powrotu,
  • pokrycie zwrotu wpłat wniesionych przez klientów w przypadku, gdy z przyczyn dotyczących organizatora turystyki impreza turystyczna nie zostanie zrealizowana,
  • pokrycie zwrotu części wpłat wniesionych przez klientów za część imprezy turystycznej, która nie zostanie zrealizowana z przyczyn dotyczących organizatora turystyki oraz osób, które działają w jego imieniu.

Coral Travel Poland Sp. z o.o. jest częścią międzynarodowego koncernu turystycznego Coral Travel Group, który działa na światowym rynku turystycznym od 30 lat. Więcej informacji pod adresem www.coraltg.com

Opracował: Mirosław Mikulski
Źródło i grafika: Coral Travel Poland