Tylko w zeszłym roku do Wrocławia przyjechało niespełna sześć milionów turystów i odwiedzających. Wśród najpopularniejszych atrakcji  jest m.in. ZOO, Panorama Racławicka czy Hydropolis. "Wracamy do stanu sprzed pandemii" – wskazują eksperci.

W 2022 roku dwie agencje, Selectivv oraz Beeline Research and Consulting przeprowadziły odrębne badania turystyczne. Wynika z nich jednoznacznie, że ruch turystyczny we Wrocławiu niemalże powrócił do stanu z roku 2019.

Wracamy do stanu sprzed pandemii, ewidentnie gonimy rok 2019. W skali kraju mocno rywalizujemy z bardzo popularnym turystycznie Gdańskiem

– wskazuje Janusz Bujko, socjolog, współwłaściciel firmy Beeline Research and Consulting.

W 2022 roku Wrocław odwiedziło łącznie 4,8 mln dorosłych turystów i odwiedzających (ok. 5 mln w 2019 r.). Doszacowując dzieci i młodzież poniżej 18 roku życia – w zeszłym roku do Wrocławia przyjechało ok. 5,8 mln turystów i odwiedzających.

Wobec faktycznego dramatu wszystkich gałęzi branży turystycznej od 2020 r., Wrocław zaangażował się zarówno w pomoc doraźną, jak również działania długofalowe i strategiczne. Ogłoszona została Wrocławska Deklaracja Turystyczna, Prezydent powołał Wrocławską Radę Turystyki  oraz Radę Gastronomii. Miasto czynnie włączyło się również w powołanie i przystąpienie do Wrocławskiej Organizacji Turystycznej, stowarzyszenia zajmującego się promocją turystyczną Wrocławia i wsparciem branży

– mówi Alfred Wagner, zastępca dyrektora Wydziału Promocji Miasta i Turystyki.

W ostatnich latach zmieniła się proporcja pomiędzy turystami (osoby nocujące) a odwiedzającymi na jeden dzień (bez noclegu). W 2019 roku Wrocław odwiedziło 2,5 mln turystów i 2,3 mln odwiedzających.

W 2022 roku do Wrocławia przyjechało 1,7 mln turystów i niemal 3 mln odwiedzających. Wśród turystów zagranicznych we Wrocławiu, największą grupę stanowili Niemcy (35%), a następnie mieszkańcy Czech i Wielkiej Brytanii (po 8%). Wśród turystów krajowych, Wrocław najchętniej odwiedzany był przez mieszkańców województwa Mazowieckiego (24%), Wielkopolskiego (17%) i Zachodniopomorskiego (10%).

Pod kątem wykorzystania bazy noclegowej, w pierwszym półroczu 2022 r. z noclegu skorzystało niemal dwukrotnie więcej turystów, niż w analogicznym okresie w 2021 r. W sierpniu – najlepszym miesiącu 2022 r. – było to niemal 125 tys. turystów.

Porównując wykorzystanie bazy noclegowej z innymi polskimi miastami, Wrocław walczy o 3 miejsce (po Warszawie i Krakowie) z Gdańskiem, mając większą liczbę turystów od lutego (65 tysięcy we Wrocławiu) do maja (112 tysięcy we Wrocławiu). Gdańsk był natomiast częściej wybierany przez turystów w miesiącach wakacyjnych.  

We Wrocławiu rośnie wykorzystanie miejsc noclegowych, także w kategoryzowanych obiektach hotelowych. Wzrosty są widoczne w miesiącach typowo konferencyjnych – wrześniu i październiku. Branża spotkań już pod koniec 2022 roku dała wyraźny sygnał o powrocie do wydarzeń stacjonarnych. Prognozy na rok 2023 są optymistyczne

mówi Agnieszka Szymerowska, prezes Convention Bureau Wrocław oraz Wrocławskiej Organizacji Turystycznej.

Miliony odwiedzających we wrocławskich atrakcjach

Popularność wrocławskiego ZOO wciąż rośnie – w ubiegłym roku (od stycznia do listopada) ogród odwiedziło ponad 1,54 mln osób. Dla porównania, w ciągu całego 2021 roku bilety do ZOO kupiło 1,44 mln zwiedzających. W zeszłym roku najwięcej wejść przypadło na lipiec (246 tysięcy) i sierpień (269 tysięcy). Najpopularniejszą i największą atrakcją ZOO jest Afrykarium. W latach 2019-2022 odwiedziło je blisko 5,5 mln turystów.

Sytuacja w Hydropolis była analogiczna. W 2022 roku (bez grudnia) gościło blisko 366 tys. odwiedzających. To więcej, niż w całym 2021 (252 tys. osób). Najwięcej wejść – ponad 47 tys. – odnotowano w sierpniu.

Grafika: Wydział Promocji Miasta i Turystyki Urząd Miejski Wrocławia

Do Portu Lotniczego we Wrocławiu, w każdym miesiącu 2022 roku przylatywało więcej pasażerów, niż miało to miejsce w 2021 r. Tylko od stycznia do listopada 2022 r. do Wrocławia przyleciało ponad 1,3 mln pasażerów (dla porównania – 706 tys. w 2021 r.). Najwięcej przylatujących pasażerów w 2022 r. odnotowano w lipcu (179 tysięcy) i sierpniu (183 tysiące). W miesiącach letnich poziom liczby pasażerów przylatujących zbliżał się do roku 2019 (lipiec 2019 r. – 197 tys., sierpień 2019 r. – 189 tys.) W zeszłym roku cały ruch lotniczy (przylatujący i wylatujący) osiągnął liczbę 2,9 mln pasażerów. To o ponad 100% więcej niż w 2021 r.

Szacuje się, że turyści i odwiedzający w 2022 roku zostawili we Wrocławiu co najmniej 3,7 mld złotych. Około 10% tej kwoty wpływa w podatkach do budżetu Wrocławia – to ok. 370 mln zł.

Ruch turystyczny przekłada się na rozpoznawalność Wrocławia, za którą podążają konkretne międzynarodowe inwestycje Niebagatelna jest też sama kwota wpływów do budżetu Wrocławia z tego sektora gospodarki. Szacując nawet bardzo ostrożnie, mówimy tu o ponad 300 milionach złotych, a nie możemy zapominać również o miejscach pracy, które ruch turystyczny zapewnia mieszkańcom miasta

– mówi Radosław Michalski, dyrektor Wydziału Promocji Miasta i Turystyki.

Bazując na wynikach badań, Wrocław przystąpi teraz do opracowania Programu Rozwoju Turystyki do 2030 roku.

Źródło: Wydział Promocji Miasta i Turystyki Urząd Miejski Wrocławia