Remonty dróg, oświetlenie ulic i zakup sprzętu utrzymaniowego. Spółka Centralny Port Komunikacyjny ogłosiła wyniki programu „Bezpieczne Drogi”, którego celem jest poprawa stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego, w szczególności pieszych i rowerzystów. Budżet programu wynosi blisko 80 mln zł i pozwoli sfinansować ponad 40 projektów na obszarze 13 samorządów.

Inicjatywa „Bezpieczne Drogi” przeznaczona jest na dofinansowanie zadań planistycznych, projektowych i realizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego w otoczeniu projektowanego Centralnego Portu Komunikacyjnego. Chodzi o obszar czterech powiatów i dziewięciu gmin. Programem objęty jest powiat grodziski z gminami: Baranów, Jaktorów oraz z gminą i miastem Grodzisk Mazowiecki; powiat sochaczewski z gminami: Nowa Sucha i Teresin; powiat warszawski zachodni z gminą i miastem Błonie, a także powiat żyrardowski z gminą Radziejowice, gminą i miastem Wiskitki oraz miastem Żyrardów.

W ramach społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) spółka CPK współfinansowała dotychczas zakupy i projekty ważne dla gmin i mieszkańców z terenu inwestycji, np. zakup 10 nowych autobusów dla Grodziska Mazowieckiego,  pięciu wozów ratowniczo-gaśniczych dla Ochotniczej Straży Pożarnej (OSP) z Baranowa i Teresina, nowego sprzętu do działań ratunkowych dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego (WOPR) z Grodziska Mazowieckiego czy budowę lądowiska dla śmigłowców w Szpitalu Zachodnim w Grodzisku Mazowieckim.

Dla Lotniska CPK wraz z dworcem kolejowym trwa już projektowanie, a także procedura uzyskiwania decyzji środowiskowej w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie. Na terenie inwestycji lotniskowej kończy się Program Dobrowolnych Nabyć (PDN), do którego zgłosiło się ponad 1100 właścicieli dysponujących nieruchomościami o łącznej powierzchni ponad 3200 ha.

W tym roku spółka CPK planuje rozpocząć prace budowlane dla tunelu Kolei Dużych Prędkości w Łodzibudowlane prace przygotowawcze – m.in. archeologiczne i geologiczne – na terenie pierwszego etapu lotniska, na którym od kilku tygodni trwają już prace rozbiórkowe.

Opracował: Mirosław Mikulski
Źródło: Centralny Port Lotniczy