13 czerwca 2023 na zakończenie Meetings Week Polska 2023 zaprezentowano wyniki badania turystyki motywacyjnej “SOIT Barometr 2020-2023”. Ankietę za lata 2020-2022 wypełniły wszystkie agencje członkowskie organizujące wyjazdy typu incentive travel zrzeszone w Stowarzyszeniu SOIT. Dostarczając w ten sposób dane statystyczne ukazującą trendy i nastroje w  branży.

Badanie Barometr to pierwsza i jedyna w Polsce inicjatywa podejmująca wyzwanie zmierzenia polskiego rynku podróży motywacyjnych. Stowarzyszenie Organizatorów Incentive Travel od 2014 roku systematycznie przeprowadza badanie Barometru wśród swoich członków. Pomiary za lata 2017-2022 przeprowadziła certyfikowana agencja ABR SESTA, która również opracowała kompleksowy raport obejmujący badania z poprzednich lat.

Po raz pierwszy badanie przeprowadzone zostało w grudniu 2014 roku. Prezentowana część raportu obejmuje pomiary (weryfikacje) za lata 2020-2022 oraz prognozę na rok 2023.

BAROMETR SOIT

 • Badanie wykonywane są od 2014 roku wśród członków SOIT.
 • Prezentujemy część badania jaką SOIT zdecydował się udostępniać mediom i wybranym agencjom.
 • Dane za 2020-2022 rok pochodzą ze 100% zrzeszonych agencji SOIT.
 • Badania za 2020-2022 rok oraz prognoza na 2023 rok zostały przeprowadzone przez certyfikowaną Agencję ABR SESTA.

Liczba wyjazdów:

 • Badane firmy w 2022 roku zorganizowały 690 wyjazdy typu incentive travel. W prognozie deklarują wzrost – realizację 828 wyjazdów w 2023 roku,
 • Średnia liczba zrealizowanych wyjazdów w 2022 roku dla badanych agencji wyniosła 30, o 6 mniej niż w rekordowym roku 2019.
 • Średnia liczba prognozowanych na 2023 rok wyjazdów do krajów europejskich wynosi 36.

Średnie budżety wyjazdów:

 • W 2022 roku było najwięcej wyjazdów europejskich z budżetem między 7.000 a 8.000 PLN. W rekordowym roku 2019 roku było najwięcej wyjazdów europejskich z budżetem powyżej 6.000 PLN.
 • 44% wyjazdów do krajów europejskich jest z budżetem 8-12 tyś PLN.
 • w 2022 roku 31% wyjazdów pozaeuropejskich odbyło się z budżetami powyżej 14.000 PLN

Liczba uczestników:

 • Średnia liczebność grupy realizowana przez badane firmy wyniosła w 2022 roku 54 osoby. Jest to o 2 osób więcej niż w 2019.
 • W 2022 roku firmy biorące udział w badaniu obsłużyły 38.050 osób
 • Prognoza na 2023 rok wskazuje na wzrost do 44.650 osób

Obroty:

 • Obroty firm biorących udział w badaniu z wyjazdów incentive wyniosły w 2022 roku 200.000.000 PLN.
 • W 2023 roku szacujemy wzrost obrotów.
 • Szacowana wielkość rynku wyjazdów incentive w Polsce 2022 roku to 666.666.667 wobec rekordowego roku 2019 gdzie było 766.666.607. Spadek o 100 mln PLN.
 • W 2023 roku szacujemy podobną wielkość rynku incentive w Polsce jak w 2022

Przetargi:

 • 57% przetargów odbywa się z udziałem 1-3 firm zapraszanych do złożenia oferty
 • 35% przetargów odbywa się z udziałem 4-6 firm zapraszanych do przetargów
 • 30% firm wskazuje średni czas trwania procesu przetargowego na powyżej 4 tygodnie.

Nastroje – Nastrój właścicieli i kadry zarządzającej w firmach poddanych badaniu w 2023 roku.

 • 43% osób biorących udział w badaniu z optymizmem patrzy na 2023 rok
 • 22% wyczuwa zagrożenia w stosunku do 2023 roku

SOIT to organizacja zrzeszająca profesjonalistów branży incentive travel. Działa na polskim rynku od 2009 roku. SOIT zrzesza aktualnie 29 członków zwyczajnych reprezentujących 23 profesjonalne agencje incentive travel. Wszystkie agencje zrzeszone w SOIT spełniają wysokie kryteria członkowskie m.in. posiadają wpis do Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych minimum trzy lata, osiągają średnioroczne przychody z incentive travel nie mniejsze niż̇ 3 miliony PLN w ciągu trzech lat oraz posiadają gwarancje ubezpieczeniowe na min. 300 tys. PLN.

Opracował: Mirosław Mikulski
Źródło i zdjęcie: Agencja Power