W zeszły czwartek odbyło się spotkanie/szkolenie dla agentów branży MICE, którym została zaprezentowana platforma IncentiveApp jako doskonałe narzędzie do organizacji imprez. Aplikacja spotkała się z dużym zainteresowaniem wśród uczestników szkolenia. Prezentację poprowadzili Grzegorz Chełmecki (Dyrektor IncentiveApp ) oraz Aneta Maj (Manager Projektu).

Platforma IncentiveApp jest produktem firmy PRO DUCT BBF, która specjalizuje się w tworzeniu systemów zarządczych na potrzeby marketingu bezpośredniego i programów wsparcia sprzedaży. Platforma jest dedykowana dla firm, które chcą pogłębiać partnerskie relacje ze swoimi klientami i szerzej wychodzić naprzeciw ich potrzebom. Organizatorzy projektu przedstawiają aplikację w trzech pakietach: podstawowym, komunikacyjnym oraz konkursowym umożliwiającym rozszerzenie udziału w całościowej realizacji projektu, w którym sam wyjazd jest jednym z elementów większej całości.

Platforma umożliwia:

  • oszczędność czasu i pieniędzy
  • przejrzystość i łatwą obsługę aplikacji
  • sprawne zarządzanie wyjazdem
  • stałą dostępność, także offline
  • łatwą integrację z grupą
  • selektywność komunikacji
  • łatwość rozliczeń za imprezę
  • uniwersalność obsługi

Reasumując, aplikacja udostępnia uczestnikowi potrzebne informacje w przejrzystej formie, a ich aktualizacja jest szybka i prosta.

Więcej informacji o platformie można znaleźć na stronie: https://www.incentiveapp.pl/

Tekst i zdjęcie: Anna Molęda – Kompol