Komitet Światowego Dziedzictwa UNESCO z powodu pandemii COVID-19 nie spotkał się w zeszłym roku. W związku z tym podczas zakończonej 31 lipca sesji rozpatrzono i zatwierdzono nominacje zarówno za rok 2020, jak i 2021. Na Listę Światowego Dziedzictwa wpisano 34 nowe obiekty. Nie zabrakło polskiego akcentu !

Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Oświaty, Nauki i Kultury (UNESCO) wpisała 34 nowe obiekty kulturowe i przyrodnicze na Listę Światowego Dziedzictwa. Wśród obiektów wpisanych na listę podczas rozszerzonej 44. sesji Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO znalazły się Prehistoryczne obserwatorium słoneczne w Peru, starożytne miasto Harappa w Indiach oraz linia kolejowa łącząca Morze Kaspijskie z Zatoką Perską.

Agencja kulturalna ONZ wymaga, by miejsca miały “wybitną uniwersalną wartość” i spełniały przynajmniej jedno z dziesięciu kryteriów, aby zostać wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa. Kryteria te obejmują m.in. reprezentowanie “ludzkiego geniuszu twórczego” oraz “unikalnego lub przynajmniej wyjątkowego świadectwa tradycji kulturowej, lub cywilizacji wciąż żywej, lub zanikającej”.

Polska została uwzględniona w ramach seryjnego wpisu “Pierwotne lasy bukowe Karpat i innych regionów Europy”. Obiekt tworzą 94 obszary w 18 krajach. Wraz z lasami bukowymi z Bieszczad zaliczają się do niego podobne lasy Bośni i Hercegowiny, Czech, Francji, Macedonii Północnej i Szwajcarii. Wcześniej w jego skład wchodziły dobrze zachowane lasy bukowe Albanii, Austrii, Belgii, Bułgarii, Chorwacji, Niemiec, Włoch, Rumunii, Słowacji, Słowenii, Hiszpanii i Ukrainy.

W 2021 r. komitet wpisał na listę 34 obiekty, w tym 29 kulturalnych i 5 przyrodniczych.

Na terenie Polski znajduje się 17 wpisów obejmujących obiekty kulturowe i przyrodnicze.

Informacje o wszystkich wpisach z listy UNESCO można znaleźć na stronie:

https://www.unesco.pl/kultura/dziedzictwo-kulturowe/swiatowe-dziedzictwo/polskie-obiekty/

Źródło: UNESCO
Tekst: Anna Molęda – Kompolt