Rok 2023 jest zapowiedzią Roku Mikołaja Kopernika w województwie kujawsko-pomorskim. Uchwałę w tej sprawie podjęli radni sejmiku województwa. Ustanowienie roku kopernikańskiego ma być dla regionu okazją do przypomnienia dorobku słynnego uczonego i jego wkładu w rozwój nauki, jak również promocji wśród turystów miejsc w kujawsko-pomorskim, z którymi związany był Kopernik.

Z okazji ustanowienia Roku Mikołaja Kopernika przygotowano szereg inicjatyw, m.in. prezentację wyników badań na temat uczonego, organizację wydarzeń kulturalnych i naukowych, które są nawiązaniem do słynnego Polaka, oraz kilka inicjatyw turystycznych.

Kujawsko-Pomorska Organizacja Turystyczna przygotowała „Kosmiczny Paszport Turystyczny”, czyli dedykowaną uczonemu wersję paszportu turystycznego. Powstanie też folder Szlaku Kopernikowskiego, a Kujawsko-Pomorskie Centrum Dziedzictwa w Toruniu opracuje przebieg szlaku. Mają się na nim znaleźć m.in. Toruń i Grudziądz, Chełmno, Chełmża i centrum Obserwatorium Astronomiczne w Piwnicach pod Toruniem.

Rok 2023 Rokiem Mikołaja Kopernika ustanowiono z okazji 550. Rocznicy urodzin i 480. rocznicy śmierci wielkiego uczonego. Najsłynniejszy i najwybitniejszy mieszkaniec Torunia urodził się 19 lutego 1473 roku przy ulicy świętej Anny. Dzisiaj to ulica Kopernika 17, a w budynku mieści się jego muzeum.

Wyjątkowe wydarzenia w Ratuszu Staromiejskim

Na 18 lutego 2023 roku planowane jest coroczne wydarzenie Dies Natalis Copernici 550. Wówczas w Ratuszu Staromiejskim otwarta zostanie wystawa pt. „Wokół rękopisu De revolutionibus”. Dzień później, czyli dokładnie w rocznicę urodzin odbędzie się Święto Uczelni na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika. W jego trakcie zainaugurowany zostanie Światowy Kongres Kopernikański. Część toruńska tego wydarzenia zaplanowana jest w terminie 12-15 września 2023 roku.

Kongres Kopernikański rozpocznie się w Toruniu. Następnie obrady kongresu przeniosą się w maju do Krakowa, w czerwcu do Olsztyna, zaś uroczyste zakończenie wydarzenia odbędzie się ponownie w Toruniu. Już dziś mamy mnóstwo zgłoszeń uczonych z całego świata, w tym kilku laureatów Nagrody Nobla

– wyjaśnia rektor UMK prof. Andrzej Sokala.

Źródło: wiadomosciturystyczne.pl/torun.naszemiasto.pl
Tekst: Anna Molęda-Kompolt
Zdjęcie: Pixabay